Aelodau Rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn Casglu Sbwriel

Aelodau o ranbarth Gorllewin Morgannwg wrthi’n casglu sbwriel / ailgylchu fel rhan o brosiect y Llywydd.

Diolch iddynt am eu gwaith.