Yn 1994 aethpwyd ati i sefydlu Clybiau Gwawr er mwyn denu aelodau ieuanc i’r mudiad lle yr oedd anhawser denu hwy i ymuno â changhennau. Sefydlwyd y clwb gwawr cyntaf ym 1994 ym Mlaenau Ffestiniog ac yn y de yn y Gwendraeth.

Penodwyd swyddog hyrwyddo Clybiau Gwawr ar gyfer yr ardaloedd canlynol:

Swyddog Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd – Bronwen Wright – 01978 762 243

Swyddog Datblygu Clybiau Gwawr y De – Ruth Morgan 01269 860454

Gwefan : www.clybiaugwawr.cymru

X-2012050417250182828

Cerdded-070607-800x600