About MYW_admin

This author has not yet filled in any details.
So far MYW_admin has created 30 blog entries.

CANGEN LLANBEDR PONT STEFFAN YN CERDDED PROM LLANDUDNO A’R GOGARTH

Cangen Llanbedr Pont Seffan yn cerdded prom Llandudno a’r Gogarth

By |Awst 23rd, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN LLANBEDR PONT STEFFAN YN CERDDED PROM LLANDUDNO A’R GOGARTH

CLWB CERDDED CAMU MLAN – TEITHIAU AR YR ARFORDIR

 Trochi traed ar draeth Rhosili ddechrau Mehefin, â’r “Mwydyn” yn y cefndir

Llwybr yr arfordir ym Mhortheynon , Gŵyr.
 

Porthcawl, Gorffennaf 2il.
 
 Clogwyni Pennard uwchben traeth Pobbles, Gŵyr

By |Gorffennaf 25th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CLWB CERDDED CAMU MLAN – TEITHIAU AR YR ARFORDIR

RHANBARTH Y DE-DDWYRAIN

Dyma lun o daith gerdded yr arfordir o Benarth i Lavernock gydag aelodau’r De-Ddwyrain yn cynnwys y Llywydd Genedlaethol, Gill Griffiths. Mehefin 28, 2014.

By |Mehefin 28th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar RHANBARTH Y DE-DDWYRAIN

CANGEN RHYDYPENNAU, RHANBARTH CEREDIGION

Aelodau o’r gangen yn cerdded darn o lwybr yr arfordir.  Noson hyfryd o braf ar nos Lun 1af o Orffennaf. Cerdded o Glanymôr, Clarach i’r Prom yn Aberystwyth (yna paned a chlonc yn “Baravin”). Noson bleserus iawn.

By |Mawrth 25th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN RHYDYPENNAU, RHANBARTH CEREDIGION

CANGEN LLANBEDR PONT STEFFAN, RHANBARTH CEREDIGION

Gwyneth a Mary o Gangen Llanbedr pont Steffan yn cerdded llwybyr yr arfordir rhwng Aberaeron ac Aberarth. Hefyd wedi cerdded  o Llanrhystud i Llanon ac yn ôl.

By |Mawrth 25th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN LLANBEDR PONT STEFFAN, RHANBARTH CEREDIGION

CANGEN TEGRYN, RHANBARTH PENFRO

By |Mawrth 25th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN TEGRYN, RHANBARTH PENFRO

CANGEN TALYBONT, RHANBARTH CEREDIGION

Ar noson fendigedig o haf yng Ngorffennaf, fe aeth cangen Tal-y-bont o Ferched y Wawr i gerdded ar hyd glan y môr y Borth. Wedi’r daith aethom i dorri ein syched ( shandi a choffi! )i westy’r Fictoria cyn troi am adre’. Fal Jenkins

ON – Roedd tair aelod arall wedi dod i gerdded gyda ni […]

By |Mawrth 25th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN TALYBONT, RHANBARTH CEREDIGION

CANGEN LLANDUDOCH YN CERDDED YR ARFORDIR

Bu rhai o aelodau Cangen Llandudoch yn cerdded 12 milltir o Benfro i Angle ar ddiwrnod braf yn nechrau Awst.  Bu rhaid neilltuo diwrnod cyfan i’r daith gan gychwyn o Landudoch am 9 o’r gloch a chyrraedd Penfro tua 10.30yb.  Roedd y llwybr yn mynd a ni trwy dir amaethyddol ac ar hyd  aber  yr […]

By |Mawrth 25th, 2014|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN LLANDUDOCH YN CERDDED YR ARFORDIR

UWCHALED A CYNWYD YN CERDDED YR ARFORDIR

Rhian Uwchaled, Margaret a Llinos o Gynwyd, ger mynedfa i Ddoc Maesglas

Margaret ger yr hen long Duke of Lancaster sydd ger y llwybr yn Llanerch y Mor

By |Tachwedd 25th, 2013|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar UWCHALED A CYNWYD YN CERDDED YR ARFORDIR

CANGEN DINAS, RHANBARTH PENFRO

Y bont ar gyfer cerddwyr a beicwyr dros yr A55.

Golygfa tua’r Gogarth, Ynys Seiriol a Ynys Môn

Prom Llanfairfechan.
Taith gerdded yr arfordir 29.06.13

Nifer fechan o aelodau Cangen Llansannan, Rhanbarth Colwyn oedd yn rhydd i gerdded ar fore heulog braf o Fehefin a chawsom gwmni cwpwl o Awstralia, dau ŵr dewr ac un ci bywiog. Gadawyd y […]

By |Mai 25th, 2013|Uncategorized|Sylwadau wedi eu Diffodd ar CANGEN DINAS, RHANBARTH PENFRO