CANGEN CYLCH WYRE, RHANBARTH CEREDIGION

Dyma lun o aelodau Merched Y Wawr Cylch Wyre ar ôl cerdded y prom yn Aberystwyth. Dechrau o’r Band Stand lawr i’r Harbwr a nôl i gicio’r Bar, a llun arall o’r merched yn cerdded i fyny Consti.

bro wyre 1

cylch wyre 2