Cangen Dinbych yn Casglu Sbwriel

Dyma Ann, Elizabeth a Nerys a fuodd yn casglu sbwriel ar ran cangen Dinbych a’r Cylch ar brynhawn braf ym mis Mehefin. Mae canghennau ar draws Cymru’n casglu sbwriel i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol sef casglu 6,000 o fagiau sbwriel ledled y wlad.