Cangen Llannau’r Tywi yn Casglu Sbwriel

Daeth chwech aelod o Gangen Llannau’r Tywi at ei gilydd i gefnogi Prosiect y Llywydd wrth gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.