Cangen Llanrug yn Casglu Sbwriel

Dyma aelodau cangen Llanrug ynghyd a Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn casglu sbwriel ar ddiwrnod braf. Bwriad Prosiect Meirwen ydy casglu hyd at 6,000 o fagiau sbwriel ledled Cymru.