Cangen Peniel yn Casglu Sbwriel

Dyma dair aelod o Gangen Peniel wedi bod wrthi yn casglu sbwriel ar hyd Heol Bronwydd, ger Ysbyty Glangwili a Hafod Cwnin. Da iawn am gasglu 5 bag mewn llai nag awr!