Cangen San Clêr yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau a ffrindiau cangen San Clêr yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch y dref ar Fehefin y 25ain yn rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol o gasglu 6,000 o fagiau ledled Cymru.