Cangen Tregarth yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Tregarth, rhanbarth Arfon, yn cefnogi Prosiect Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn ddiweddar drwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.