CANGEN Y GARTH YN CERDDED YR ARFORDIR

IMG_2598 JPG Morglawdd Bae Caerdydd

Cangen y Garth ar y Morglawdd ym Mae Caerdydd, yng nghwmni Gill Griffiths, aelod o’r Gangen, ar noson wlyb ym mis Mehefin.

Merched y Wawr Mehefin 2013 002

Dechrau’r daith ym Mae Caerdydd.

merched y wawr Sir Benfro2013

Aelodau o Gangen y Garth a Bro Radur ar lwybr yr arfordir yn Sir Benfro. Roedd y daith gerdded o Draeth Mawr (Whitesands) i Abereiddy ar benwythnos braf ym mis Mai.