Cangen Merched y Wawr Abergele
Croeso i gangen Merched y Wawr Abergele. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar E. Mary Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Abergele yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  
Cangen Abergele
Cyfarfod yng Nghanolfan Mynydd Seion
7.15yh 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - Noson agored yng nghwmni Cari a Sali o Fetws yn Rhos
Hydref 15fed - Sgwrs a Lluniau gyda Rhys Dafis Mynydda Heriol
Tachwedd 19eg - Kath Williams yn arddangos Addurniadau Nadolig
Rhagfyr 5ed - Swper Nadolig y Gangen a Hwyl Nadoligaidd

2019
Ionawr 21ain - Cwis yng ngofal Awen ac Arwel Roberts
Chwefror 18fed - Sgwrs gan Nerys Owen am Wyliau Difyr
Mawrth 2il - Cinio Gŵyl Ddewi
Mawrth 18fed - Noson o Hwyl a Gemau Bwrdd
Ebrill 15fed - Blodau'r Gwanwyn gyda Rhiannon Roberts
Mai 20fed - 'Beth ydy'r Groes Goch i chi?' gan Aaron Pritchard
Mehefin 19eg - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
E. Mary Williams
4 Parc Glan Aber, Abergele, Conwy LL22 7FA
01745 825 521
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362