Cangen Merched y Wawr Abergele
Croeso i gangen Merched y Wawr Abergele. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar E. Mary Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Abergele yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  
CROESO I GANGEN MERCHED Y WAWR ABERGELE. SEFYDLWYD Y MUDIAD YN GENEDLAETHOL YN 1967 A'N CANGEN NI YN 1968. MAE CROESO CYNNES I FERCHED O BOB OEDRAN AC I DDYSGWYR I YMUNO A NI RYDYM YN CYFARFOD YNG NGHANOLFAN MYNYDD SEION AR Y TRYDYDD NOS LUN O'R MIS A BYDD EIN CYFARFODYDD YN DECHRAU AM 7.15yh

Rhaglen 2017 - 2018.
Medi 18fed:
Noson Agored yng nghwmni Teulu Bryniau Defaid Ysbytu Ifan.
Cystadleuaeth-Adnabod Alawon Gwerin

Hydref 16eg:
Sgwrs a lluniau gan Rhys Dafis. Mynydda Heriol.
Cystadleuaeth - Gorffen Limerig.

Tachwedd 20fed:
Addurniadau Nadolig.
Sue-Marie Roberts.
Cystadleuarth - Addurn Nadolig (wedi ei wneud gartref )

Rhagfyr 4ydd
Swper Nadolig y Gangen
Cystadleuaeth - Chwilair Nadoligaidd.

Ionawr 15ed 2018.Cwis yn ngofal
Awen ac Arwel Roberts.
Cystadleuaeth - Darn wedi ei atalnodi.

Chwerfor 19eg Eifion Jones.
Gyrfa Chwilod
Noson y Dysgwyr.
Cystadleuaeth - Brawddeg gyda'r geiriau
Gyrfa Chwilod.

Mawrth 19eg Ffion Davies.
Troedigaeth Elisheva
Cystadleuaeth - Tair Sgon.

Ebrill 16ed
Hawl i Holi yng nghwmni
Sheila Dafis, Dr Mari Lloyd Williams.
Huw Williams, Dr Elfed ap Nefydd Roberts.
Cystadleuaeth - Eitem o emwaith Aur.

Mai 21ain Sgwrs gan Teleri Roberts. Am Adweitheg.
Cystadleuaeth - Addurn gwallt Anghyffredin

Mehefin 28 Nos Iau. ( dyddiad wedi newid ers gwneud y rhaglen)
Dathlu'r Aur 50 Cangen Abergele 50


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
E. Mary Williams
4 Parc Glan Aber, Abergele, Conwy LL22 7FA
01745 825 521
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362