Cangen Merched y Wawr Abergorlech
Croeso i gangen Merched y Wawr Abergorlech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elisabeth Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 

baner abergorlechDyddiad Sefydlu Rhagfyr 1972

Mae parodrwydd yr aelodau wedi bod yn ffyddlon a chyson, ac wedi cefnogi holl weithgareddau yn Rhanbarth a Chenedlaethol. Parhau hefyd mae’r ymdrechion i gadw diwylliant Cymreig yn fyw.

Man Cyfarfod: Neuadd Abergorlech neu Ysgol Llansawel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Aelodau Abergorlech yng Nghwrs Crefft y De

Cangen Merched y Wawr Abergorlech wedi mwynhau yng Nghwrs Crefft y De. Dyma lun o aelodau’r gangen yn brysur yn ffeltio.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Abergorlech yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant i gangen Abergorlech yn yr Wyl Haf

Daeth llwyddiant i Gangen Abergorlech yn yr Wyl haf yn ddiweddar, pan ddaeth y tim dewis dau ddwrn yn fuddugol, a Beti Davies yn ennill yr ail a’r drydedd wobr  …Darllen mwy  »
Cangen Abergorlech
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Amrywio
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 4ydd - Hanes Caerfyrddin gan Mary Thorley yn Neuadd Brechfa
Hydref 2il - Siop 'Rig Out' yn Llandeilo
Tachwedd 1f - Gyrfa Chwist yn Neuadd Llansawel
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Gwaith Llaw gyda Eluned Davies yn Neuadd Abergorlech
Chwefror 5ed - Arddangosfa Goginio gan Doreen Martin yn Y Ddol
Mawrth 7fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Neuadd Pontargothi
Ebrill 2il - Sgwrs gyda Sarah Edwards yn Neuadd Abergorlech
Mai 7fed - Noson Chwaraeon yng ngofal Pat Thomas a Beryl Owen yn Neuadd Llansawel
Mehefin - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elisabeth Griffiths
Pantydderwen, Llanfynydd, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA32 7TL
01558 685 436
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737