Cangen Merched y Wawr Abergorlech
Croeso i gangen Merched y Wawr Abergorlech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elisabeth Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dyddiad Sefydlu Rhagfyr 1972

Mae parodrwydd yr aelodau wedi bod yn ffyddlon a chyson, ac wedi cefnogi holl weithgareddau yn Rhanbarthol a Chenedlaethol. Parhau hefyd mae’r ymdrechion i gadw diwylliant Cymreig yn fyw.

Man Cyfarfod: Neuadd Abergorlech neu Ysgol Llansawel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mary Thomas yn ‘Halen y Ddaear’

Torrwyd ar draws Clwb Cinio Cymunedol Abergorlech ar brynhawn Mercher, 24ain o Ebrill, yn annisgwyl pan ymddangosodd Alwyn Humphreys o’r rhaglen deledu Prynhawn Da i anrhydeddu Mary Thomas, Awelon gyda phlat Halen y Ddaear.

Elizabeth Griffiths oedd wedi enwebu Mary ar gyfer yr anrhydedd yn sgil ei chyfraniad enfawr i holl gymdeithasau a gweithgaredd ardal Abergorlech. Yn drysorydd Eglwys Dewi Sant, hi yw’r organyddes ac mae galw arni’n rheolaidd i wasanaethu mewn capeli eraill. Yn aelod gweithgar o Gangen Merched y Wawr Abergorlech, o Bwyllgor Lles y Pentref a Neuadd Abergorlech mae Mary ers degawdau ynghlwm â phob digwyddiad. Yn berson addfwyn a didwyll, mae ei brwdfrydedd a’i diwydrwydd yn nodedig. Mae’n wraig amryddawn gan arbenigo mewn gwaith llaw, coginio ac addurno cacennau. Adwaenir hi dros gylch eang fel Mary Abergorlech – gwraig haeddiannol iawn o’r teitl Halen y Ddaear.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Abergorlech
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywio
  7.30 Nos Fawrth 1af y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 3 - Hanes Gyrfa Wynford Jones
  Hydref 1 - Eluned Davies a Gwenda Jenkins
  Tachwedd 7 - Gyrfa Chwist
  Tachwedd 8 - Cwis Cenedlaethol
  Rhagfyr 3 - Te Prynhawn

  2020
  Ionawr 7 - Teithio: Mrs Esme Jones, Pumsaint
  Chwefror 4 - Chwaraeon yng ngofal Mrs Pat Thomas a Mrs Beryl Owen
  Mawrth 3 - Cael Dathlu Gŵyl Ddewi - Gwr gwadd yr Hybarch Dorrien Davies
  Mawrth 14 - Cwrs Crefft y De
  Mawrth 28 - Cinio Llywydd y De
  Ebrill 7 - Gosod Blodau gan Mrs Mairwen Rees
  Mai 5 - Trysorau yr aelodau a chwis yn ngofal Mr Hugh Davies
  Mai 16 - Gŵyl Haf
  Mehefin - Trip

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elisabeth Griffiths
  Pantydderwen, Llanfynydd, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA32 7TL
  01558 685 436
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737