Cangen Merched y Wawr Abergorlech
Croeso i gangen Merched y Wawr Abergorlech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elisabeth Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

 

baner abergorlechDyddiad Sefydlu Rhagfyr 1972

Mae parodrwydd yr aelodau wedi bod yn ffyddlon a chyson, ac wedi cefnogi holl weithgareddau yn Rhanbarth a Chenedlaethol. Parhau hefyd mae’r ymdrechion i gadw diwylliant Cymreig yn fyw.

Man Cyfarfod: Neuadd Abergorlech neu Ysgol Llansawel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Mary Thomas yn ‘Halen y Ddaear’

Torrwyd ar draws Clwb Cinio Cymunedol Abergorlech ar brynhawn Mercher, 24ain o Ebrill, yn annisgwyl pan ymddangosodd Alwyn Humphreys o’r rhaglen deledu Prynhawn Da i anrhydeddu Mary Thomas, Awelon gyda phlat Halen y Ddaear.

Elizabeth Griffiths oedd wedi enwebu Mary ar gyfer yr anrhydedd yn sgil ei chyfraniad enfawr i holl gymdeithasau a gweithgaredd ardal Abergorlech. Yn drysorydd Eglwys Dewi Sant, hi yw’r organyddes ac mae galw arni’n rheolaidd i wasanaethu mewn capeli eraill. Yn aelod gweithgar o Gangen Merched y Wawr Abergorlech, o Bwyllgor Lles y Pentref a Neuadd Abergorlech mae Mary ers degawdau ynghlwm â phob digwyddiad. Yn berson addfwyn a didwyll, mae ei brwdfrydedd a’i diwydrwydd yn nodedig. Mae’n wraig amryddawn gan arbenigo mewn gwaith llaw, coginio ac addurno cacennau. Adwaenir hi dros gylch eang fel Mary Abergorlech – gwraig haeddiannol iawn o’r teitl Halen y Ddaear.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Abergorlech
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywio
  7.30 Nos Fawrth 1af y mis

  2018
  Medi 4ydd - Hanes Caerfyrddin gan Mary Thorley yn Neuadd Brechfa
  Hydref 2il - Siop 'Rig Out' yn Llandeilo
  Tachwedd 1f - Gyrfa Chwist yn Neuadd Llansawel
  Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 8fed - Gwaith Llaw gyda Eluned Davies yn Neuadd Abergorlech
  Chwefror 5ed - Arddangosfa Goginio gan Doreen Martin yn Y Ddol
  Mawrth 7fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Neuadd Pontargothi
  Ebrill 2il - Sgwrs gyda Sarah Edwards yn Neuadd Abergorlech
  Mai 7fed - Noson Chwaraeon yng ngofal Pat Thomas a Beryl Owen yn Neuadd Llansawel
  Mehefin - Trip

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elisabeth Griffiths
  Pantydderwen, Llanfynydd, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA32 7TL
  01558 685 436
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737