Cangen Merched y Wawr Aberporth
Croeso i gangen Merched y Wawr Aberporth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Deanna Hywel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberporth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Aberporth
Man cyfarfod : Neuadd y pentref Aberporth – 7.30 y.h.

Rhaglen 2016-17
Medi 15 – “Coginio” – Janet Harries, Llandysilio.
Hydref 20 – “Aloe Vera” – Manon Reynolds, Penrhyn-coch.
Tachwedd 17 – “Crefftau “ – Eirwen Robinson, Llanfyrnach.
Rhagfyr 2 (nos Wener) – Cinio Nadolig yn y ‘Ship’ Aberporth. Gwraig wâdd : Margaret Hughes.

2017
Ionawr 19 – Cwis - Annette Phillips. Cangen Llandudoch yn ymuno â ni.
Chwefror 16 – Ymweld â Cleos, Aberteifi.
Chwefror 24 – Cawl Gwyl Dewi yng Nghaffi Emlyn, Tanygroes. Gwenllian Hunting-Morris i’n diddanu.
Mawrth 16 – “Hetie “ – Angela Skym, Llanddarog.
Ebrill 20 – “Gweithio yn Sawdi Arabia “ – Dianne Smith, Llanarth.
Ebrill 27 – Ymuno â Changen Mwnt i noson “Hawl i Holi”.
Mai 18 – Cyfarfod Blynyddol.


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Deanna Hywel
Cnwc yr Onnen, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion SA43 2BD
01239 810 045
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103