Cangen Merched y Wawr Aberporth
Croeso i gangen Merched y Wawr Aberporth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Deanna Hywel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberporth yn Gorymdeithio yng Ngŵyl y Cyhoeddi

Bu llawer o aelodau Merched y Wawr yn gorymdeithio yn Aberteifi wythnos ddiwethaf yn rhan o Ŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2020. Dyma lun o faner cangen Aberporth yn cael ei gario gan yr aelodau brwd.

Llun gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Aberporth
Man cyfarfod : Neuadd y pentref Aberporth – ar y drydedd nos Iau o'r mis am 7.30 y.h.

Rhaglen 2018-19
Medi 20 - Kees Huysmans - Wafflo
Hydref 18 - Ymweld â Siambr Ocsigen Aberteifi - Meirion a Sandra Davies
Tachwedd 15 –Teifi Davies, Temple Bar: Oes yr Haearn.
Rhagfyr 7 – Cinio Nadolig yn Nhafarn Ffostrasol

2019
Ionawr 17 – Graham Jones: Beiciau Gwaed
Chwefror 21 – Ymweld â Phencadlus yr Heddlu yn Aberteifi
Mawrth 1 – Noson Gawl, Caffi Emlyn, Tanygroes, Gwr gwadd: Y Prifardd Ceri Wyn Jones
Mawrth 21 – Non Davies: Blodau'r Border Bach
Ebrill 18 – “Gweithio yn Sawdi Arabia “ – Dianne Smith, Llanarth.
Ebrill 27 – Peintio potiau: Pot Siân, Caerwedros
Mai 16 – Cyfarfod Blynyddol.


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Deanna Hywel
Cnwc yr Onnen, Blaenporth, Aberteifi, Ceredigion SA43 2BD
01239 810 045
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285