Cangen Merched y Wawr Aberporth
Croeso i gangen Merched y Wawr Aberporth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Molly Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberporth yn Gorymdeithio yng Ngŵyl y Cyhoeddi

Bu llawer o aelodau Merched y Wawr yn gorymdeithio yn Aberteifi wythnos ddiwethaf yn rhan o Ŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2020. Dyma lun o faner cangen Aberporth yn cael ei gario gan yr aelodau brwd.

Llun gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Aberporth - Man cyfarfod: Neuadd y Pentref, Aberporth
7.00 3ydd nos Iau y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 19eg - Coginio
Hydref17eg - Gwion Dafydd -"Cyllid y Sir"
Tachwedd 21ain - Ymweld â Chaws Teifi, Bwlchygroes
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig, Clwb Golff Aberteifi

2020
Ionawr 16eg - Teifi Davies - "Oes yr Haearn"
Chwefror 20fed - Sian Halket Jones - "Sgwrs a Chwis"
Chwefror 28ain - Noson Gawl - Caffi Emlyn, Tanygroes. Gwraig wadd: Canon Eileen Davies, Llanllwni
Mawrth 19eg - Eiry Ladd Lewis ac Aeres James - "Crefftau"
Ebril 16eg - Hawl i Holi
Mai 21ain - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin - Taith i Aberglasney

20

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Molly Thomas
Arafon, Tremain, Aberteifi SA43 1SL
01239 810 219
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285