Cangen Merched y Wawr Abersoch
Croeso i gangen Merched y Wawr Abersoch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Yvonne Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwyl Wanwyn Dwyfor

Llongyfarchiadau i Gangen Abersoch – Enillwyr y darian am y marciau uchaf yn yr Wyl Wanwyn.

Gwyl Wanwyn Dwyfor -Marciau uchaf cangen Abersoch

Aelodau Cangen Abersoch

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Abersoch
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Neuadd Abersoch
7. 00 Nos Fercher 1af y mis

2018
Medi 5ed – Ann Pierce Jones – Hanes Teulu Hendre Cennin
Hydref 3ydd – Sonia Williams – Hyder Mewn Lliw
Tachwedd 7fed – Catherine Morris – Addurno Cacennau Bach Nadolig
Rhagfyr 5ed – Cinio Nadolig

2019
Ionawr 9fed – Noson Gemau
Chwefror 6ed - ‘Age Cymru’ Gwynedd a Môn
Mawrth 6ed – Dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Y Brodyr Magee
Ebrill 3ydd – Rhiannon Parry – Llysiau Llesol
Mai 1af – Trip i'r Ysgwrn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Yvonne Lloyd Jones
Hafod yr Haf, Lon Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7DP
01758 712 684
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883