Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Carwen Vaughan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberystwyth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.
Cangen Aberystwyth
Medi 18ed – Pethau Olyv
Hydref 16eg – Noson Grefftau gyda Mair Benjamin.
Tachwedd 20fed – John Price, Y Gof Arian.
Rhagfyr 11eg – Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Sandra Morris Jones, Y Llywydd
Cenedlaethol a Helgard Krause, Prif Weithredwr Y Cyngor Llyfrau.

2018
Ionawr 15ed – Alwen Morris a’i ffrindiau.
Chwefror 19eg – Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r
Glyn a’r Dysgwyr.
Mawrth 19eg – John Roberts ,Cigydd Bow Street.
Ebrill 16eg – Ymweld â Swyddfa Fforwm Penparcau.
Mai 21ain – Cyfarfod Blynyddol a sgwrs gan Medwyn Parry am yr Elusen
Beiciau Gwaed Cymru.
Mehefin 18ed – Gwibdaith.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carwen Vaughan
Helygen, 2 Llwyn Afallon, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2EZ
01970 615 864
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Elizabeth Evans
Ceredigion a Phenfro
01970 832745