Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Eluned Richards

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberystwyth yn dathlu Dathlu Dydd Gŵyl

  Noson i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Chôr y Gen yn diddanu pawb cyn lluniaeth ysgafn. Roedd Aberystwyth wedi gwahodd Llanfihangel Gennau’r Glyn ynghyd a’r dysgwyr i’s noson arbennig  …Darllen mwy  »

Cynhaliwyd noson arbennig i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r Glyn a’r Dysgwyr ar nos Lun 19eg o Fawrth yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth Yn dilyn croeso cynnes gan  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberystwyth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Rhaglen y Tymor Cangen Aberystwyth
  2018-19

  2018
  Medi 17eg – Ar Werth yng nghwmni Iestyn Leyshon
  Hydref 15fed – Mam a Merch yng nghwmni Marian Evans a Sara Gibson
  Tachwedd 19eg – 'Ein lluniaeth a'n llawenydd' yng nghwmni Lowri Haf Cooke.
  Rhagfyr 17eg – Gwedd newydd ar y Nadolig yng nghwmni Hazel Thomas

  2019
  Ionawr 21ain – Hawl i Holi yng nghwmni panel amrywiol
  Chwefror 18fed – Cinio Gŵyl Ddewi ac adloniant yng ngwesty'r Marine
  Mawrth 18fed – Bywyd o Brofiadau yng nghwmni Dr Joan Howell
  Ebrill 15fed – Camu nôl yn y Coliseum yn amgueddfa Aberystwyth
  Mai 20fed – Cyfarfod Blynyddol y Gangen a Sgwrs am Elusen Ward Leri
  Mehefin 17eg – Gwibdaith.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Audrey Evans
  Brynarlais, Cae Melyn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2HA
  01970 623 636
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285