Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Audrey Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberystwyth yn dathlu Dathlu Dydd Gŵyl

  Noson i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Chôr y Gen yn diddanu pawb cyn lluniaeth ysgafn. Roedd Aberystwyth wedi gwahodd Llanfihangel Gennau’r Glyn ynghyd a’r dysgwyr i’s noson arbennig  …Darllen mwy  »

Cynhaliwyd noson arbennig i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r Glyn a’r Dysgwyr ar nos Lun 19eg o Fawrth yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth Yn dilyn croeso cynnes gan  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberystwyth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Aberystwyth
  Medi 18ed – Pethau Olyv
  Hydref 16eg – Noson Grefftau gyda Mair Benjamin.
  Tachwedd 20fed – John Price, Y Gof Arian.
  Rhagfyr 11eg – Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Sandra Morris Jones, Y Llywydd
  Cenedlaethol a Helgard Krause, Prif Weithredwr Y Cyngor Llyfrau.

  2018
  Ionawr 15ed – Alwen Morris a’i ffrindiau.
  Chwefror 19eg – Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r
  Glyn a’r Dysgwyr.
  Mawrth 19eg – John Roberts ,Cigydd Bow Street.
  Ebrill 16eg – Ymweld â Swyddfa Fforwm Penparcau.
  Mai 21ain – Cyfarfod Blynyddol a sgwrs gan Medwyn Parry am yr Elusen
  Beiciau Gwaed Cymru.
  Mehefin 18ed – Gwibdaith.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Audrey Evans
  Brynarlais, Cae Melyn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2HA
  01970 623 636
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103