Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Carwen Vaughan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberystwyth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.
Cangen Aberystwyth
Ysgrifennyddion : Delyth Fletcher – 01970 612217
Mairwen Williams – 01970 636604
Man cyfarfod : Festri Capel y Morfa – 7.30 y.h.

Rhaglen 2016-17
Medi 19 – “Sudd Cymru “ – Rhiannon Taylor.
Hydref 17 – “O Rwsia i Aberystwyth” – John Hughes.
Tachwedd 21 – “Crefftau’r Bwthyn yn paratoi at y Nadolig “ – Glesni Powell.
Rhagfyr 12 – Cinio’r Dathlu.

2017
Ionawr – 16 – Wyn Melville Jones a’i baentiadau.
Chwefror 20 – Cymanfa i ddathlu Gwyl Dewi a 300 mlwyddint geni’r Pêr Ganiedydd yng nghwmni’r
Dysgwyr a Changhennau Mynach a Tregaron.
Mawrth 20 – “Pethe Aled “ – Sgwrs gan Aled Rees.
Ebrill 17 – Ymweld â ‘r Llyfrgell Genedlaethol a chael hanes Cwpan Nanteos.
Mai 15 – Cyfarfod Blynyddol – Sgwrs gan yr Hybarch Hywel Jones am y Gymdeithas Alzheimer’s.
Bydd casgliad ar gyfer y Gymdeithas.
Mehefin 19 – Gwibdaith.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carwen Vaughan
Helygen, 2 Llwyn Afallon, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2EZ
01970 615 864
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Elizabeth Evans
Ceredigion a Phenfro
01970 832745