Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Megan Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cynhaliwyd noson arbennig i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r Glyn a’r Dysgwyr ar nos Lun 19eg o Fawrth yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth Yn dilyn croeso cynnes gan  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberystwyth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Aberystwyth
  Medi 18ed – Pethau Olyv
  Hydref 16eg – Noson Grefftau gyda Mair Benjamin.
  Tachwedd 20fed – John Price, Y Gof Arian.
  Rhagfyr 11eg – Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Sandra Morris Jones, Y Llywydd
  Cenedlaethol a Helgard Krause, Prif Weithredwr Y Cyngor Llyfrau.

  2018
  Ionawr 15ed – Alwen Morris a’i ffrindiau.
  Chwefror 19eg – Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r
  Glyn a’r Dysgwyr.
  Mawrth 19eg – John Roberts ,Cigydd Bow Street.
  Ebrill 16eg – Ymweld â Swyddfa Fforwm Penparcau.
  Mai 21ain – Cyfarfod Blynyddol a sgwrs gan Medwyn Parry am yr Elusen
  Beiciau Gwaed Cymru.
  Mehefin 18ed – Gwibdaith.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carwen Vaughan
  Helygen, 2 Llwyn Afallon, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2EZ
  01970 615 864
  Officer Photo
  Llywydd:
  Enid Evans
  Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
  01570 470 078
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sandra Lake
  Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
  01545 570 748
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103