Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Eluned Richards

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberystwyth yn dathlu Dathlu Dydd Gŵyl

  Noson i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Chôr y Gen yn diddanu pawb cyn lluniaeth ysgafn. Roedd Aberystwyth wedi gwahodd Llanfihangel Gennau’r Glyn ynghyd a’r dysgwyr i’s noson arbennig  …Darllen mwy  »

Cynhaliwyd noson arbennig i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Côr y Gen, Cangen Genau’r Glyn a’r Dysgwyr ar nos Lun 19eg o Fawrth yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth Yn dilyn croeso cynnes gan  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Aberystwyth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth

Bu aelodau Cangen Aberystwyth yn cerdded y prom yn Aberystwyth, o waelod Craig Glais i’r harbwr ac yn ôl.
Rhaglen y Tymor Cangen Aberystwyth
2018-19

2018
Medi 17eg – Ar Werth yng nghwmni Iestyn Leyshon
Hydref 15fed – Mam a Merch yng nghwmni Marian Evans a Sara Gibson
Tachwedd 19eg – 'Ein lluniaeth a'n llawenydd' yng nghwmni Lowri Haf Cooke.
Rhagfyr 17eg – Gwedd newydd ar y Nadolig yng nghwmni Hazel Thomas

2019
Ionawr 21ain – Hawl i Holi yng nghwmni panel amrywiol
Chwefror 18fed – Cinio Gŵyl Ddewi ac adloniant yng ngwesty'r Marine
Mawrth 18fed – Bywyd o Brofiadau yng nghwmni Dr Joan Howell
Ebrill 15fed – Camu nôl yn y Coliseum yn amgueddfa Aberystwyth
Mai 20fed – Cyfarfod Blynyddol y Gangen a Sgwrs am Elusen Ward Leri
Mehefin 17eg – Gwibdaith.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Audrey Evans
Brynarlais, Cae Melyn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2HA
01970 623 636
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285