Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau, ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Mair Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberystwyth yn dathlu Dathlu Dydd Gŵyl

 

Noson i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Chôr y Gen yn diddanu pawb cyn lluniaeth ysgafn.
Roedd Aberystwyth wedi gwahodd Llanfihangel Gennau’r Glyn ynghyd a’r dysgwyr i’s noson arbennig yma.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Aberystwyth- Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel y Morfa - 7.30 3ydd nos Lun y mis

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Medi 16 - Noson yng nghwmni'r llenor Heiddwen Tomos
  Hydref 21 - Dathlu Penblwydd Aud y Gangen
  Tachwedd 18 - Creu Cardiau Nadolig gyda Ruth Jen
  Rhagfyr 16 - Cinio Nadolig ym Mhlas Nanteos

  2020
  Ionawr 20 - Croesawi y Flwyddyn Newydd gyda Owain Schiavone
  Chwefror 17 - Dathlu Gŵyl Ddewi ac edrych ymlaaen at Eisteddfod 2020 yng nghwmni Hywel Wyn Edwards
  Mawarth 16 - Catrin M.S. yn holi mamau a'u merched yng nghyfnod Sul y Mamau
  Ebrill 20 - Ymweliad â gorsaf Y Lein Fach
  Mai 18 - Cyfarfod Blynyddol y Gangen a sgwrs gan Fioled Jones am yr elusen Coda Ni
  Mehefin 15 - Gwibdaith

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Hughes
  Tŷ Gwyn, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HB
  01970 611 455
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285