Cangen Merched y Wawr Aberystwyth
Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau, ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill.
Avatar Mair Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Aberystwyth yn Mwynhau Diwrnod o Hwyl a Sbri

Cangen Aberystwyth yn mwynhau diwrnod hyfryd gyda Gareth Richards yn ei gegin yn Goedwig.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Aberystwyth- Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel y Morfa - 7.30 3ydd nos Lun y mis

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Medi 16 - Noson yng nghwmni'r llenor Heiddwen Tomos
  Hydref 21 - Dathlu Penblwydd Aud y Gangen
  Tachwedd 18 - Creu Cardiau Nadolig gyda Ruth Jen
  Rhagfyr 16 - Cinio Nadolig ym Mhlas Nanteos

  2020
  Ionawr 20 - Croesawi y Flwyddyn Newydd gyda Owain Schiavone
  Chwefror 17 - Dathlu Gŵyl Ddewi ac edrych ymlaaen at Eisteddfod 2020 yng nghwmni Hywel Wyn Edwards
  Mawarth 16 - Catrin M.S. yn holi mamau a'u merched yng nghyfnod Sul y Mamau
  Ebrill 20 - Ymweliad â gorsaf Y Lein Fach
  Mai 18 - Cyfarfod Blynyddol y Gangen a sgwrs gan Fioled Jones am yr elusen Coda Ni
  Mehefin 15 - Gwibdaith

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Hughes
  Tŷ Gwyn, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HB
  01970 611 455
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285