Cangen Merched y Wawr Amlwch
Croeso i gangen Merched y Wawr Amlwch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Edna Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Amlwch yn Dathlu 50

Cangen Amlwch yn dathlu 50 mlynedd yng ngwesty Dinorben, Amlwch ar y 14eg o Dachwedd.

Noson yng nghwmni Ellen Jones, Cwmni ‘Nel’

Y wraig wadd yng nghyfarfod mis Ebrill Cangen Merched y Wawr Amlwch  oedd Mrs Ellen Jones o’r Gaerwen. Bu Mrs Jones yn dilyn gyrfa fel athrawes Gwyddor Ty yn ysgolion  …Darllen mwy  »

Aelod o’r Gangen yn Lywydd Pwyllgor Celf a Chrefft Rhanbarth Môn

Cinio gwyl Ddewi a Sgwrs gan J R Williams

Croesawyd pawb i Glwb Golff Porth Llechog gan  Lywydd y gangen, Mrs Hefina Williams, Cawsom bryd bendigedig o fwyd yn y Clwb Golff, a diolchwyd i Declan a Rachel amdano,  …Darllen mwy  »

Sgwrs yng nghwmni Parch Gerallt Evans, Llangristiolus

Gwr gwadd y noson yng nghyfarfod Chwefror o Ferched y Wawr Amlwch oedd y Parch Gerallt Evans o Langristiolus.   Testun sgwrs y Parch Gerallt Evans oedd “Dros y Cownter”  …Darllen mwy  »
Cangen Amlwch
Rhanbarth Môn
Clwb y Gorlan – ail nos Fercher y mis am 7 o’r gloch

2018
Medi 12fed - 'David Hughes yr Wylfa' gyda Gwilym Jones
Hydref 10fed - 'Sgwrs a sleidiau am y rhyfel mawr' gyda Gwynfor Roberts
Tachwedd 14eg - Dathlu 50 mewn gwesty lleol
Rhagfyr 12fed - Panad a Mins Pei

2019
Ionawr 9fed - 'Hynt a Helynt Awdures' gyda Mair Wyn Hughes
Chwefror 13eg - 'Cysylltiadau Cymreig Jack the Ripper' gyda Nigel Thomas
Mawrth 13eg - Dathlu Gŵyl Ddewi mewn gwesty lleol
Ebrill 10fed - 'Marmor Mona' gyda Eluned Jones
Mai 8fed - 'Cadw'n heini yn y gadair' gyda Carol Bown Williams
Mehefin 12fed - Noson Moes a Phryn ( a trefnu'r rhaglen 2019-20)
Gorffennaf 10fed - Taith Min Nos a chinio

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Edna Jones
Renown, 54 Stryd Machine, Amlwch, Ynys Môn LL68 9HA
01407 830 268
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883