Cangen Merched y Wawr Amlwch
Croeso i gangen Merched y Wawr Amlwch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Edna Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Amlwch yn Dathlu 50

Cangen Amlwch yn dathlu 50 mlynedd yng ngwesty Dinorben, Amlwch ar y 14eg o Dachwedd.

Noson yng nghwmni Ellen Jones, Cwmni ‘Nel’

Y wraig wadd yng nghyfarfod mis Ebrill Cangen Merched y Wawr Amlwch  oedd Mrs Ellen Jones o’r Gaerwen. Bu Mrs Jones yn dilyn gyrfa fel athrawes Gwyddor Ty yn ysgolion  …Darllen mwy  »

Aelod o’r Gangen yn Lywydd Pwyllgor Celf a Chrefft Rhanbarth Môn

Cinio gwyl Ddewi a Sgwrs gan J R Williams

Croesawyd pawb i Glwb Golff Porth Llechog gan  Lywydd y gangen, Mrs Hefina Williams, Cawsom bryd bendigedig o fwyd yn y Clwb Golff, a diolchwyd i Declan a Rachel amdano,  …Darllen mwy  »

Sgwrs yng nghwmni Parch Gerallt Evans, Llangristiolus

Gwr gwadd y noson yng nghyfarfod Chwefror o Ferched y Wawr Amlwch oedd y Parch Gerallt Evans o Langristiolus.   Testun sgwrs y Parch Gerallt Evans oedd “Dros y Cownter”  …Darllen mwy  »
Cangen Amlwch
Rhanbarth Môn
Clwb y Gorlan – ail nos Fercher y mis am 7 o’r gloch

2019
Medi 11 - Talu Aelodaeth - sgwrs a phaned
Hydref 9 - Arfon Wyn - sgwrs a chan
Tachwedd 13 - Dathlu'r Nadolig
Rhagfyr 11 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

2020
Ionawr 8 - Margaret Roberts - sgwrs "Bywyd a'i Gwaith"
Chwefror 12 - Parch W H Pritchard - sgwrs 'Gwenu efo'r saint'
Mawrth 11 - Dathlu Gŵyl Ddewi - gwesty lleol
Ebrill 8 - Moes a Phryn
Mai 13 - Cyfarfod Clwstwr
Mehefin 10 - Ellis Wyn Roberts
Gorffennaf 8 - Taith min nos

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Edna Jones
Renown, 54 Stryd Machine, Amlwch, Ynys Môn LL68 9HA
01407 830 268
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883