Cangen Merched y Wawr Bae Colwyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Bae Colwyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Haf Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Bae Colwyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bae Colwyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Canolfan Y Fron Bae Colwyn
7.30 Nos Wener 1af y mis

2018
Hydref 5ed - Noson Caws a Gwin gyda Sonia Williams yn cyflwyno 'Hyder mewn Lliw'
Tachwedd 2il - Parti Vera Savage - Noson i gefnogi elusen
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Rhagfyr 7fed - Gwnio 'Bobls' gyda Eirlys Savage

2019
Ionawr 4ydd - 'O Henllan i St Helena' gyda Olwen Cottle
Chwefror 1af - Ymweld a Llyfrgell Bae Colwyn gyda Cheryl Hesketh
Chwefror 27ain - Swper Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Criced Bae Colwyn
Ebrill 5ed - Hynt a Helynt y Teiliwr gyda Gwyneth Roberts
Mai 3ydd - Garddio a Chwiltio gyda Alan ac Eirwen Evans
Mehefin 7fed - Noson gyda Eurwyn Jones Dinmael
Mehefin 22ain - Gwibdaith - Ymweld a Pant Du, Penygroes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Delyth Haf Jones
Delwyn, Llanelian, Bae Colwyn, Sir Conwy LL29 8YT
01492 517 112
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362