Cangen Merched y Wawr Bangor
Croeso i gangen Merched y Wawr Bangor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bangor
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Capel Emaus
7.15 Nos Fercher olaf y mis

Rhaglen 2019
25 Medi - Hyder Mewn Lliw - Cyngor gan Sonia Williams
30 Hydref - Cyfarwyddo Drama Deledu - Guto Williams
27 Tachwedd - Merched a'r Môr - Sgwrs gan Manon Evans
11 Rhagfyr - Cinio Nadolig - Noddfa Penmaenmawr

2020
29 Ionawr - Noson yng nghwmni aelodau Merched y Wawr, Penrhosgarnedd
26 Chwefror - Dathlu Gŵyl Ddewi
25 Mawrth - Hanes ac Ysgrifennu Creadigol - Ruth Richards, awdures o Fôn
29 Ebrill - Brethyn Cartref
Mai - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifenydd:
Ann Roberts
Trehywel, 46 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd LL57 2SS
01248 364 049
Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
01248 670 312
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883