Cangen Merched y Wawr Bangor
Croeso i gangen Merched y Wawr Bangor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bangor
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Eglwys Penuel
7.15 Nos Fercher olaf y mis

2018
Medi 26ain - 'Y Busnes Caws ma' yng nghwmni Carrie Rimes
Hydref 31ain - 'Creffta Pesda' - Golwg ar waith tair gwraig fedrus: Angharad, Linda a Janet
Tachwedd 28ain - Cynllun Atal Codymau Arfon gyda'r Ffisiotherapydd Debbie Jones
Rhagfyr 12fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 30ain - Noson yng nghwmni aelodau Penrhosgarnedd gydag adloniant gan rai o offerynwyr Ysgol Tryfan
Chwefror 21ain - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 27ain - Alys Conran yn trafod ei gwaith
Mai 1af - Brethyn Cartref
Mehefin - Ymweliad â Halen Môn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifenydd:
Ann Roberts
Trehywel, 46 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, gwynedd LL57 2SS
01248 364 049
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883