Cangen Merched y Wawr Bangor
Croeso i gangen Merched y Wawr Bangor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eleri Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bangor
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Eglwys Penuel
7.15 Nos Fercher olaf y mis
Ysgrifennydd: Menna Roberts
Rhif ffôn: 01248 351 243

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifenydd:
Eleri Hughes
5 Carreg y Garth, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd LL57 2SE
01248 209 219
Officer Photo
:
Officer Photo
Trysorydd:
Jennifer Thomas
Officer Photo
Gohebydd y Wasg:
Menna Roberts
Officer Photo
Is – Lywydd :
Margaret Tilsley
Officer Photo
Is-Ysgrifennydd:
Ella Wyn Jones
Officer Photo
Is- Drysorydd :
Meinwen Parry
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Gruffydd
6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
01286 831 691
Officer Photo
Trysorydd:
Brenda Jones
Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
01286 830 113
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412