Cangen Merched y Wawr Bargod Teifi
Croeso i gangen Merched y Wawr Bargod Teifi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meiris Rees

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bargod Teifi
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd y Ddraig Goch
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 4ydd - Noson yng nghwmni Hanna Medi
Hydref 2il - Ymweld ag Amgueddfa Plentyndod
Tachwedd 6ed - Trafod Materion Ariannol gyda Gwion Dafydd, Talgarreg
Rhagfyr 4ydd - Noson o Grefftau gyda Janet Evans, Castellnewydd Emlyn

2019
Ionawr 8fed - Noson Gerddorol gyda Eirlys a Mansel Phillips, Bryn Iwan
Chwefror 7fed - Bywyd Fferyllydd gyda Iona Phillips
Chwefror 24ain - Oedfa Undebol Blynyddol yng Nghapel Bethel am 10.30yb
Mawrth 5ed - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Nhafarn y Llew Coch
Ebrill 2il - Ffasiwn gyda Margarette Huws, Hendy Gwyn ar Daf
Ebrill 6ed - Cinio Blynyddol
Mai 7fed - Sglods a Chlonc
Mehefin 4ydd - Taith Ddirgel
Gorffennaf 2il - Taith Gerdded

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meiris Rees
Arosfa, Felindre, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5YF
01559 371 183
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737