Cangen Merched y Wawr Beca
Croeso i gangen Merched y Wawr Beca. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angharad Booth- Taylor

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod :Caffi Beca , Efailwen - 7.00 y.h. - Ail nos Iau y mis

Rhaglen 2019 - 2020

2019
Medi 12fed - Emyr Llywelyn
Medi 13eg - Cinio'r Rhanbarth yn Llwyngwair
Hydref 10fed - Edward John yn siarad am ei yrfa fel fferyllydd
Tachwedd 8fed – Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 14eg - Par Reynolds yn arddangos crefftau a chardiau cyfarch
Rhagfyr 12fed – Cinio Nadolig yng Nghaffi Beca am 1.00 o’r gloch a thynnu'r Raffle Fawr

2020
Ionawr 9fef– "Pawb a'i Farn" - Y Parchg Huw George, Keith Thomas, Jean Griffiths a'r Parchg Catrin Thomas
Chwefror 13eg – Clinig Bach y Wlad
Mawrth 12fed – Dathlu Gŵyl Dewi yng Nhgaffi Beca
Ebrill 9fed – Catherine Griffiths - Gwneud Fascinators - Cangen Llandudoch yn ymuno a ni
Mai 14eg – Cyfarfod Blynyddol – Trefnu rhaglen 2020 -21
Mehefin 11eg - Gwibdaith i'r Egin, Caerfyrddin

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Angharad Booth-Taylor
Golwg y Grug, Glandy Cross, Efailwen, SA66 7XB
01994 419 221 / 07979 304 587
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730