Cangen Merched y Wawr Beca
Croeso i gangen Merched y Wawr Beca. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angharad Booth- Taylor

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod :Caffi Beca , Efailwen - 7.00 y.h. - Ail nos Iau y mis

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 6ed - Ymweld â Ty Cregin Cilwendeg a 'Caws Cennarth'
Hydref 11eg - Aneurin Davies a Terwyn Davies - 'Hiwmor Dyn yr A.I.
Tachwedd 8fed – Pat Reynolds - Arddangos ei gwaith llaw.
Rhagfyr 13eg – Cinio Nadolig yng Nghaffi Beca am 1.00 o’r gloch. - Carolau Nadolig gan ddisgyblion Ysgol Beca i ddilyn

2019
Ionawr 10ef– 'Seiat Holi': Eilyr Thomas, Rhodri John, Eurfyl Lewis a Jill Lewis
Chwefror 14eg – Eirwen Robinson - 'Cwiltio'
Mawrth 14eg – Cawl a Chân yng nghwmni Ceirios Jenner
Ebrill 11eg – Terwyn Tomos: 'Tri lle'
Mai 9fed – Cyfarfod Blynyddol – Trefnu rhaglen 2019 -20.
Mehefin - Gwibdaith - i'w threfnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Phillips
Rhôs, Login, Hendygwyn ar Dâf, Sir Gaerfyrddin SA34 OTU
01994 419 464
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730