Cangen Merched y Wawr Benllech
Croeso i gangen Merched y Wawr Benllech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Gibbard

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau’r Flwyddyn Newydd

Dyma lun o gangen Benllech, Mon yn dilyn prynhawn o drafod a sgwrsio uwch ben paned ar ddechrau’r flwyddyn newydd.
Cangen Benllech
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Festri Capel Libanus
7.00 Nos Iau 1af y mis

2018
Medi 6ed - Sgwrs gyda John Dilwyn Williams am 'Taid Lloyd George'
Hydref 4ydd - 'Gwaith Llaw' gyda Angharad Hughes
Tachwedd 1af - 'Gwenu hefo'r Saint' gyda'r Parch. W. H. Pritchard
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig gyda gwestai - Y Parch. Ddr. Huw John Hughes

2019
Ionawr 3ydd - Prynhawn Cymdeithasol a Moes a Phryn am 2.00yp
Chwefror 7fed - Cwis yng nghwmni Glyn Owen
Mawrth 7fed - Cinio Gŵyl Ddewi gyda gwestai - Sonia Edwards
Ebrill 4ydd - 'Hiwmor' yng nghwmni Y Parch. Iwan Llewelyn Jones
Mai 2il - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 6ed - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Gibbard
Gwel y Coed, Maes Llydan, Benllech, Ynys Môn LL74 6RD
01248 853 918
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883