Cangen Merched y Wawr Berem
Croeso i gangen Merched y Wawr Berem. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Rees

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pennillion Margaret – Cangen Berem

Dydd Iau diwethaf, Mawrth 12fed cynhaliwyd Cinio Gwyl Ddewi, Cangen Berem o Ferched y Wawr. Eleni aethom i’r Cwtsh, caffi Menter Cwm Gwendraeth ym Mhontyberem. Cawsom ginio hyfryd a chroeso bendigedig gan staff y gegin a’r Fenter. Nid oedd gennym siaradwr gwadd eleni felly es ati i lunio ychydig o benillion i ddiddanu’r merched. Dim ond 8 ohonom oedd wedi gallu dod ond cawsom amser da a diddan yng nghwmni’n gilydd.

 

Mawrth 2020

 

Pan oeddem yn ifancach

A’r iaith yn gryf ac iach,

A  chapel, siop a thafarn

Ymhob un pentre bach;

 

Os caech rhyw dwtsh o annwyd

Saim gŵydd amdani hi,

Neu lawr i siop King Morgan

Am foddion ych-y-fi!

 

Ond nawr mae rhyw afiechyd

Ddaeth draw o ‘China’ bell

Ac os daw hwn i’n pentre

Ni ddown ni fyth yn well!

 

Yn blentyn, roedd Corona

Yn ‘bop’ mewn potel ‘glass’

Caech geiniog o’i dychwelyd

A  hoffai pawb ei flâs.

 

Ond nawr mae’r hen Gorona

Yn feirws diflas, cas

A  phawb ag ofn ei ddala

Os mentrant fynd tu fas!

 

Ond mae ‘na fodd i’w goncro

Yn ôl meddygon lu;

Prynwch far o sebon

I  olchi’ch dwylo chi!

 

Nawr dwedodd Dewi wrthym

Am wneud y pethau bach,

A  byddem fyw yn hapus –

Mwy pwysig – byw yn iach!

 

Peth bach yw golchi dwylo

‘Da sebon a dŵr glân

Am ugain eiliad, dyna’i gyd

Tra’n canu  pwt o gân.

 

Cewch ganu Penblwydd Hapus

A  hynny am ‘r ail dro,

God Save the Queen yw dewis rhai

Ac eraill Jac y Do.

 

‘N anffodus mae na bosib

Bydd rhaid i’n gloi y drws

A  pheidio â mynd allan

Mewn car, na thrên na bws.

 

Beth ddaw ohonom wedyn?

Rhaid aros yn y tŷ!

Dim mynd i’r dre i siopa

Na mynd am dro ‘da’r ci!

 

Dim cloncan gyda ffrindie.

Dim wâc rownd siope’r dre,

Dim ffrindie draw i swper

Dim mynd o le i le.

 

Dim Capel ar y Suliau

Na phaned yn y ‘Cwtsh”

Bydd bywyd yn wahanol,

Ond arian yn ein pwtsh!

 

Os daw hi wir yn ‘lock down’,

Rhaid cofio geiriau’r Sant,

A  gwneud y pethau bychain

A  ddysgom gynt yn blant.

 

Rhaid carco’n gilydd cofiwch,

A  chodi’r ffôn bob dydd

I weld os yw’n cymydog

O’r feirws, dal yn rhydd.

 

Fe wnawn y pethau bychain

A  golchi’n dwylo’n dda

I  stopio’r haint rhag lledu

A’i  gladdu erbyn ‘ha.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Berem
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Pontyberem
1.30 2il dydd Iau y mis

2019
Medi 14 - Gerddi Botaneg
Hydref 10 - Gweithdy Cwiltio
Tachwedd 14 - Cinio Nadolig - New Inn, Pontyberem
Rhagfyr 12 - Gweithdy Torchau Nadolig - Meinir Morgan

2020
Ionawr 9 - Raymond y garej
Chwefror 13 - Dai - Yr Urdd
Mawrth 12 - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 9 - Gwenyn Gruffydd
Mai 14 - Gair o brofiad
Mehefin 11 - Ymweliad Taith Ddirgel
Gorffennaf 9 - Te prynhawn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Rees
Ffrwdwen, Crwbin, Cydweli, Sir Gaerfyrddin SA17 5EE
01269 870 471
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737