Cangen Merched y Wawr Bethel
I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - http://mywbethel.org
Avatar Mair Price

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bethel yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Bowlio Deg Arfon

Cangen Bethel
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Capel Cysegr, Bethel
7.30 Ail Nos Fercher y mis

2018
Medi 12fed - Noson Agoriadol yng nghwmni Dylan a Neil
Hydref 10fed - Ambiwlans Awyr Cymru, sgwrs gan Alwyn Jones
Tachwedd 14eg - Noson yng nghwmni Angharad Gwyn, Cwmni 'Adre'
Rhagfyr 12fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 9fed - Iechyd y Llygaid drwy Gymru a'r Byd yng nghwmni'r optegydd Gwen Davies
Chwefror 13eg - Crwydro Nepal yng nghwmni Morfudd Thomas
Mawrth 13eg - Dathlu Gŵyl Ddewi yng Ngwinllan Pant Du, Penygroes
Ebrill 10fed - Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts
Mai 8fed - Noson Elusennol - Ffasiwn Steil!
Mehefin 15fed (Sadwrn) - Cip ar y gwisgoedd gyda Ela - Meistres y Gwisgoedd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883