Cangen Merched y Wawr Bethel
I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - http://mywbethel.org
Avatar Eirlys Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bethel yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Bowlio Deg Arfon

Cangen Bethel
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Capel Cysegr, Bethel
7.30 Ail Nos Fercher y mis
Ysgrifennydd: Mary Wyn Jones
Rhif ffôn: 01248 670 115

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirlys Williams
20, Y Ddôl, Bethel, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RE
01248 670 088
Officer Photo
:
Officer Photo
Trysorydd:
Mair Williams
Officer Photo
Is – Lywydd:
Mair Read
Officer Photo
Is-Ysgrifennydd:
Anita Owen
Officer Photo
Is- Drysorydd:
Anwylyd Wyn Jones
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Gruffydd
6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
01286 831 691
Officer Photo
Trysorydd:
Brenda Jones
Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
01286 830 113
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412