Cangen Merched y Wawr Bethel
I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - http://mywbethel.org
Avatar Mair Price

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

‘Ffasiwn Steil’ yng Nghangen Bethel

Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Bethel yn mwynhau noson hwyliog – noson elusennol ‘Ffasiwn Steil!’. Y dasg oedd dod o hyd i’r wisg orau am £10 neu lai mewn  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon. Llongyfarchiadau arbennig i Gangen Y Groeslon am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth, gyda Dinas Llanwnda yn 2il a  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bethel yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Bowlio Deg Arfon

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Bethel
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Festri Capel Cysegr, Bethel
  7.30 Ail Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 12fed - Noson Agoriadol yng nghwmni Dylan a Neil
  Hydref 10fed - Ambiwlans Awyr Cymru, sgwrs gan Alwyn Jones
  Tachwedd 14eg - Noson yng nghwmni Angharad Gwyn, Cwmni 'Adre'
  Rhagfyr 12fed - Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 9fed - Iechyd y Llygaid drwy Gymru a'r Byd yng nghwmni'r optegydd Gwen Davies
  Chwefror 13eg - Crwydro Nepal yng nghwmni Morfudd Thomas
  Mawrth 13eg - Dathlu Gŵyl Ddewi yng Ngwinllan Pant Du, Penygroes
  Ebrill 10fed - Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts
  Mai 8fed - Noson Elusennol - Ffasiwn Steil!
  Mehefin 15fed (Sadwrn) - Cip ar y gwisgoedd gyda Ela - Meistres y Gwisgoedd

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883