Cangen Merched y Wawr Bethel
I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - http://mywbethel.org
Avatar Mair Price

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

‘Ffasiwn Steil’ yng Nghangen Bethel

Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Bethel yn mwynhau noson hwyliog – noson elusennol ‘Ffasiwn Steil!’. Y dasg oedd dod o hyd i’r wisg orau am £10 neu lai mewn siop elusen. Drwy weithio mewn parau cawsom bum gwisg gofiadwy gyda Falmai yn cipio’r clod am y fargen orau! Diolch i Meirwen Lloyd ac Anne Elis am feirniadu.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Bethel
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Capel Cysegr, Bethel
7.30 Ail Nos Fercher y mis

2018
Medi 12fed - Noson Agoriadol yng nghwmni Dylan a Neil
Hydref 10fed - Ambiwlans Awyr Cymru, sgwrs gan Alwyn Jones
Tachwedd 14eg - Noson yng nghwmni Angharad Gwyn, Cwmni 'Adre'
Rhagfyr 12fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 9fed - Iechyd y Llygaid drwy Gymru a'r Byd yng nghwmni'r optegydd Gwen Davies
Chwefror 13eg - Crwydro Nepal yng nghwmni Morfudd Thomas
Mawrth 13eg - Dathlu Gŵyl Ddewi yng Ngwinllan Pant Du, Penygroes
Ebrill 10fed - Trefnu Blodau gyda Cecile Roberts
Mai 8fed - Noson Elusennol - Ffasiwn Steil!
Mehefin 15fed (Sadwrn) - Cip ar y gwisgoedd gyda Ela - Meistres y Gwisgoedd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883