Cangen Merched y Wawr Bethel
I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - http://mywbethel.org
Avatar Mair Price

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Nadolig Cangen Bethel

Eleni fe aeth y gangen draw i westy’r Victoria yn Llanberis i ddathlu’r Nadolig mewn ystafell a oedd wedi ei haddurno yn hardd. Cawsom  noson gwerth chweil gyda bwyd hynod o flasus a chwmni hwyliog. Roedd ein llywydd Mair Read wedi paratoi cystadleuaeth cyfansoddi limrig  i’n difyrru ac ar ôl y wledd roedd yr ystafell yn llawn o sŵn chwerthin wrth iddi eu darllen allan. Gan ei bod yn noswyl yr etholiad gallwch feddwl fod sawl un wedi cyfeirio at Boris a Brecsit, ond hon aeth a hi ar y noson:

Daeth y Merched mewn bws i Lanberis,

Nid oedd diwedd ar lowcian y sheris,

Roedd Derfel reit flin

Pan aeth tair ar ei lin

Fe ddreifiodd full speed am Nant Peris!

Llongyfarchiadau i Elen Elis am gael ei choroni yn Frenhines y Limrig! Wedyn darllenwyd allan y cynigion ar gyfer y gystadleuaeth brawddeg gyda phob gair yn dechrau efo B. Anne Elis gafodd ei choroni am ei brawddeg dymhorol: Babi bach, beudy, buwch, bugeiliaid – bendithiwyd bobl y byd. Enillwyd y raffl gan Eirlys Williams, Anne Elis, Mair Williams ac Eryl Roberts. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb ac edrychwn ymlaen at groesawu Marged Tudur i’r gangen yn Ionawr.

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Bethel
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Festri Capel Cysegr
  7.30 Ail Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  11 Medi - Noson Agoriadol yng nghwmni Meinir Gwilym
  9 Hydref - 'Scam a Spam' - Swyddog Safonau Masnach
  13 Tachwedd - 'Dolig yn dwad' - Trefnu Blodau gyda Cecile
  11 Rhagfyr - Cinio Nadolig - Gwesty Vicotria Llanberis

  2020
  8 Ionawr - 'Aros mae'r mynyddau mawr' - Marged Tudur
  12 Chwefror - Sebonau Prydferth - Rini Evans 'The Soap Mine'
  11 Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi - Ymweliad i Halen Môn - Bwyd yn yr Anglesey Arms
  8 Ebrill - Creu Cardiau Pasg - Nan Jones
  13 Mai - Chwarae Croce - Clwb Croce Llanfairfechan
  10 Mehefin - Ymweliad i Amgueddfa Forwrol Llŷn - Bwyd yn ngwesty Nanhoron, Nefyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Jen Roberts
  26 Y Ddol, Bethel Caernarfon LL55 1RE
  07879 828 482
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883