Cangen Merched y Wawr Bethel
I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - http://mywbethel.org
Avatar Mair Price

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bethel yng nghwmni Vicki Hinde – Sebonau Prydferth

Roedd arogl bendigedig yn festri Capel Cysegr pan ddaeth Vicki Hinde draw i ddangos i ni sut i wneud sebon, ac i sôn am ei busnes ym Meddgelert, sef “The Soap Mine”.

Hobi oedd gwneud sebonau i gychwyn gan Vicki, a bu’n pori trwy lawer o lyfrau cyn arbrofi drosodd a throsodd a mireinio ei chrefft. Tyfodd yr hobi i fod yn fusnes prysur gyda Vicki yn gwneud ei sebonau ac yn magu dwy eneth fach yn un pryd.

Erbyn heddiw mae’r sebonau hyfryd, sy’n fegan ac yn garedig iawn i’r croen, ar werth mewn un ar bymtheg o siopau gan gynnwys ‘Slate and Things’ yng Nghaernarfon a Storiel ym Mangor. Roedd llawer wedi manteisio ar y cyfle i brynu sebon hardd ar ôl i Vicki orffen yr arddangosiad, a da oedd cael gwybod bod posib prynu ar-lein hefyd drwy ei gwefan www.thesoapmine.co.uk

Cawson wybodaeth am weithgareddau Merched Y Wawr gan ein Llywydd Mair Read. Da oedd clywed fod Clwb Gwawr wedi ei sefydlu yng Nghaernarfon, gyda hanner cant wedi dod ynghyd i’r cyfarfod cyntaf. Cawsom gyfle i noddi Eirlys Williams sy’n cymryd rhan yn Nistawrwydd Noddedig y Pwyllgor Anabl.

Anfonwyd ein cofion anwylaf at Mary Wyn Jones sydd wedi cael codwm hegar, ac i Anwylyd Jones sydd wedi colli ei chyfnither.

Ar Fawrth 11 byddwn yn mynd ar ymweliad i Halen Môn cyn cael pryd i ddathlu Gŵyl Ddewi yn yr Anglesey Arms, Porthaethwy. Bydd y bws yn cychwyn am 5:15yh o Dan y Buarth, gan godi yn y mannau arferol yn y pentref.

 

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Bethel
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Festri Capel Cysegr
  7.30 Ail Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  11 Medi - Noson Agoriadol yng nghwmni Meinir Gwilym
  9 Hydref - 'Scam a Spam' - Swyddog Safonau Masnach
  13 Tachwedd - 'Dolig yn dwad' - Trefnu Blodau gyda Cecile
  11 Rhagfyr - Cinio Nadolig - Gwesty Vicotria Llanberis

  2020
  8 Ionawr - 'Aros mae'r mynyddau mawr' - Marged Tudur
  12 Chwefror - Sebonau Prydferth - Rini Evans 'The Soap Mine'
  11 Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi - Ymweliad i Halen Môn - Bwyd yn yr Anglesey Arms
  8 Ebrill - Creu Cardiau Pasg - Nan Jones
  13 Mai - Chwarae Croce - Clwb Croce Llanfairfechan
  10 Mehefin - Ymweliad i Amgueddfa Forwrol Llŷn - Bwyd yn ngwesty Nanhoron, Nefyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Jen Roberts
  26 Y Ddol, Bethel Caernarfon LL55 1RE
  07879 828 482
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883