Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro
Croeso i cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro.
Avatar Eluned Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dewch yn ol yma’n fuan er mwyn gwybod mwy amdanom ni.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Betws y Coed a’r Fro’n Dathlu Gŵyl Ddewi a Dathlu’r Aur

Nos Iau, Mawrth yr ail bu cangen Betws y Coed a’r fro’n dathlu Gŵyl Ddewi ac yn dathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed. Croesawyd pawb gan Thelma Hughes,  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant aelodau cangen Betws y Coed a’r fro’n Sioe Llanrwst 2014

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »
Cangen Betws y Coed a’r Fro
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Betws y Coed
7.00 2ail Nos Iau o’r gloch y mis

2018
Medi 13eg - Hogia'r Nant
Hydref 11eg - Noson yng nghwmni Huw Roberts, creu a chasglu
Tachwedd 8fed - Torchau Nadolig gyda Dale a Helen Rossington
Rhagfyr 3ydd - Carolau'r rhanbarth
Rhagfyr 13eg - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 10fed - Aelodau'r gangen
Chwefror 14eg - Gwaith Paramedic gyda Manon Williams
Mawrth 7fed - Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 11eg - 'Fy Mro' yng nghwmni Gwynn Griffith
Mai 9fed - Gwibdaith
Mai 11eg - Gŵyl y Pum Rhanbarth
Mehefin 13eg - 'Or Fainc', noson yng nghwmni Rhodri Owen
Mehefin 20fed - Gŵyl Haf y Rhanbarth

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eluned Williams
Pendyffryn, Stryd y Bont, Dolwyddelan LL25 0SX
01690 750 386
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883