Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro
Croeso i cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro.
Avatar Anwen Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dewch yn ol yma’n fuan er mwyn gwybod mwy amdanom ni.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Betws y Coed a’r Fro’n Dathlu Gŵyl Ddewi a Dathlu’r Aur

Nos Iau, Mawrth yr ail bu cangen Betws y Coed a’r fro’n dathlu Gŵyl Ddewi ac yn dathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed. Croesawyd pawb gan Thelma Hughes,  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant aelodau cangen Betws y Coed a’r fro’n Sioe Llanrwst 2014

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »
Cangen Betws y Coed a’r Fro
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Betws y Coed
7.00 2ail Nos Iau o’r gloch y mis
Ysgrifennydd: Anwen Thomas
Rhif ffôn: 01690 710 536

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Anwen Thomas
Bron Haul, Betws-y-Coed, Sir Conwy LL24 OHF
01690 710 536
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412