Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro
Croeso i cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro.
Avatar Eluned Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dewch yn ol yma’n fuan er mwyn gwybod mwy amdanom ni.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Betws y Coed a’r Fro’n Dathlu Gŵyl Ddewi a Dathlu’r Aur

Nos Iau, Mawrth yr ail bu cangen Betws y Coed a’r fro’n dathlu Gŵyl Ddewi ac yn dathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50 oed. Croesawyd pawb gan Thelma Hughes,  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Betws y Coed a’r Fro yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant aelodau cangen Betws y Coed a’r fro’n Sioe Llanrwst 2014

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Betws y Coed a’r Fro
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Betws y Coed
  7.00 2ail Nos Iau o’r gloch y mis

  2018
  Medi 13eg - Hogia'r Nant
  Hydref 11eg - Noson yng nghwmni Huw Roberts, creu a chasglu
  Tachwedd 8fed - Torchau Nadolig gyda Dale a Helen Rossington
  Rhagfyr 3ydd - Carolau'r rhanbarth
  Rhagfyr 13eg - Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 10fed - Aelodau'r gangen
  Chwefror 14eg - Gwaith Paramedic gyda Manon Williams
  Mawrth 7fed - Dathlu Gŵyl Dewi
  Ebrill 11eg - 'Fy Mro' yng nghwmni Gwynn Griffith
  Mai 9fed - Gwibdaith
  Mai 11eg - Gŵyl y Pum Rhanbarth
  Mehefin 13eg - 'Or Fainc', noson yng nghwmni Rhodri Owen
  Mehefin 20fed - Gŵyl Haf y Rhanbarth

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eluned Williams
  Pendyffryn, Stryd y Bont, Dolwyddelan LL25 0SX
  01690 750 386
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
  01492 640 703
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883