Cangen Merched y Wawr Beulah
Croeso i gangen Merched y Wawr Beulah. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Janet Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Festri/Neuadd Beulah – 7.30.y.h.

Medi 13eg – Dathlu’r Aur – Ffasiwn a Bwyd Pump Degawd gyda Margarette Huws a Mererid.
Hydref 11eg – ‘Sgidie Bach’ – Myfanwy Lloyd.
Tachwedd 8fed – ‘Byd o Siocled’ - Mandy Wilcox.
Rhagfyr 2il – Sioe Miss Saigon yng Nghanolfan y Mileniwm.

2018
Ionawr 10fed – Gofalu ar ôl y corff gyda Diane Smith.
Chwefror 14eg – Lliw a Llun- Ffotograffiaeth gydag Aled Davies.
Mawrth 14eg – Cawl yng nghaffi Emlyn, Tanygroes. Gwragi wâdd – Yvonne Evans.
(Yvonne Tywydd S4C )
Ebrill 11eg – Cwmni Jacôs – Joanna Jones. Croesawu aelodau Cylch y Mwnt.
Mai 9fed – Ymweld â Chwmni Castell Howell.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Janet Evans
Wenallt, Adpar, Castell Newydd Emlyn SA38 9EL
01239 710 911
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103