Cangen Merched y Wawr Beulah
Croeso i gangen Merched y Wawr Beulah. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Rees

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Beiciau Gwaed Cymru

Dyma aelodau Cangen Beulah gyda Graham ac Angela Jones o Gaerwedros sy’n ddau o wirfoddolwyr Beiciau Gwaed Cymru. Bu Marian O’Toole, un o’r aelodau, yn ddigon mentrus i fynd ar  …Darllen mwy  »
Man cyfarfod : Festri/Neuadd Beulah –

Medi 12fed am 7.30– Hanes y Beiciau Gwaed gyda Graham Jones
Hydref 10fed – Ymweld â stiwdio Tinopolis yn Llanelli. Byrbryd ar y ffordd yno a swper ar y ffordd adre
Tachwedd 14eg am 7.30 Byd y Blodau gyda Lilwen Thomas
Rhagfyr 12fed – Cinio Nadolig Clwb Golff Aberteifi gydag adloniant i ddilyn

2018
Ionawr 9fed - Lowri Davies y Milfeddyg
Chwefror 13eg – Ffisiotherapi gyda Undeg Jamieson
Mawrth 13eg – Noson Gawl Caffi EMlyn Tanygroes gyda Ben Lake yn siaradwr gwadd
Mai 8fed – Mynd ar daith ac arddangosfa goginio

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Janet Evans
Wenallt, Adpar, Castell Newydd Emlyn SA38 9EL
01239 710 911
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285