Cangen Merched y Wawr Beulah
Croeso i gangen Merched y Wawr Beulah. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Bethan Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Beulah – Cyfarfod mis Medi

LLuniau aelodau cangen Beulah yn mwynhau noson yng nghwmni Pot Sian, Derw Stores yng nghyfarfod mis Medi.           

Beiciau Gwaed Cymru

Dyma aelodau Cangen Beulah gyda Graham ac Angela Jones o Gaerwedros sy’n ddau o wirfoddolwyr Beiciau Gwaed Cymru. Bu Marian O’Toole, un o’r aelodau, yn ddigon mentrus i fynd ar  …Darllen mwy  »
Cangen Beulah -Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Festri Beulah -7.30

Rhaglen 2019 - 2020

2019
Medi 11 -Noson greadigol yng ngofal Potsian, Derw Stores
Hydref 9 -Bowlio deg a swper yn y Llwyn Iorwg, Caerfyrddin
Tachwedd 12 - Mary Jones yn rhoi hanes enwau lleol
Rhagfyr 11 - Cinio Nadolig yn y Coracles, Cenarth

2020
Ionawr 8 -Cwis hwyl yng ngofal Rhidian Evans, Aberteifi
Chwefror 12 -Ail gylchu gan Mererid Jones o Gyngor Ceredigion
Mawrth 11 - Dathlu Gwyl Ddewi -Cawl yng nghaffi Emlyn - Gwraig Wadd – Carol Byrne Jones
Ebrill 8 -Noson o chwaraeon yng ngofal Margaret a Janet
Mai 12 - Taith a phryd o fwyd.


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Bethan Jones
Delfryn, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn SA38 9QA
01239 711 734
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285