Cangen Merched y Wawr Blaenffos
Croeso i gangen Merched y Wawr Blaenffos. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhian C Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Blaenffos yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Blaenffos, rhanbarth Penfro yn casglu sbwriel o amgylch yr ardal i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd yn ddiweddar. Nod y prosiect ydy casglu dros 6,000  …Darllen mwy  »

Taith Diwedd Tymor Cangen Blaenffos

Ar ddydd Sadwrn, Mehefin yr 8fed aeth Cangen Blaenffos ar daith diwedd tymor i Erddi Bwlch y Geuffordd, Bronant, Ceredigion yna ymlaen i Dregaron a chael swper blasus yn Daffodil,  …Darllen mwy  »

Noson Brethyn Cartref Cangen Blaenffos

Noson dda yng Nghangen Blaenffos. Brethyn Cartref. Pob un yn dod ag eitem o’u dewis sy’n dwyn atgofion arbennig – crefft, cwilt, llestr, llun, cerdd, llyfr, dilledyn, modrwyau, broets, cloc;  …Darllen mwy  »

Taith ddiddorol Merched y Wawr Blaenffos

Dyma luniau ein taith Mis Ebrill yng nghwmni’r hanesydd Hedd Ladd Lewis i ardal Boncath.  

Cangen Blaenffos yn creu cardiau

Cangen Blaenffos yn creu cardiau yng nghwmni Sian Phillips Jones, Tachwedd 14                 

Cangen Blaenffos yn Blasu Pilates

  Dyma luniau Cangen Blaenffos yn blasu Pilates gyda Sarah Edwards      
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Festri Capel Blaenffos – 7.00y.h.

  Rhaglen 2018
  Medi 12fed – Sgwrs a chwis yng nghwmni Jonathan Rees, Pontgarreg
  Hydref 5ed - Cinio Rhanbarth - Llwyngwair
  Hydref 10fed –Pilates i ddechreuwyr gyda Sarah Edwards
  Tachwedd14eg – Cynllunio a gwneud cardiau gyda Siân Phillips Jones
  Rhagfyr 12fed – Cinio Dathlu'r Aur - Crwst Aberteifi

  2019
  Ionawr 9ed – Sandra Llewellyn, Brynberian - Taith i Nepal
  Chwefror 13eg – Aloe Vera - Meddyginiaeth amgen llesol - Louise Peregrine, Hermon
  Mawrth 4ydd – Gwahoddiad gan gangne Llandudoch
  Ebrill 10fed – Taith lleol hanesyddol yng nghwmni Hedd Ladd Lewis i Blasdy Cilwendeg
  Mai 8fed Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
  Mehefin – Taith i ardal Tregaron

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Davies
  Treweryll, Boncath, Sir Benfro SA37 OJL
  01239 841 579
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730