Cangen Merched y Wawr Blaenffos
Croeso i gangen Merched y Wawr Blaenffos. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhian C Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Blaenffos yn creu cardiau

Cangen Blaenffos yn creu cardiau yng nghwmni Sian Phillips Jones, Tachwedd 14

                

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Man cyfarfod : Festri Capel Blaenffos – 7.00y.h.

Rhaglen 2018
Medi 12fed – Sgwrs a chwis yng nghwmni Jonathan Rees, Pontgarreg
Hydref 5ed - Cinio Rhanbarth - Llwyngwair
Hydref 10fed –Pilates i ddechreuwyr gyda Sarah Edwards
Tachwedd14eg – Cynllunio a gwneud cardiau gyda Siân Phillips Jones
Rhagfyr 12fed – Cinio Dathlu'r Aur - Crwst Aberteifi

2019
Ionawr 9ed – Sandra Llewellyn, Brynberian - Taith i Nepal
Chwefror 13eg – Aloe Vera - Meddyginiaeth amgen llesol - Louise Peregrine, Hermon
Mawrth 4ydd – Gwahoddiad gan gangne Llandudoch
Ebrill 10fed – Taith lleol hanesyddol yng nghwmni Hedd Ladd Lewis i Blasdy Cilwendeg
Mai 8fed Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
Mehefin – Taith i ardal Tregaron

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Davies
Treweryll, Boncath, Sir Benfro SA37 OJL
01239 841 579
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730