Cangen Merched y Wawr Blaenffos
Croeso i gangen Merched y Wawr Blaenffos. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhian C Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith ddiddorol Merched y Wawr Blaenffos

Dyma luniau ein taith Mis Ebrill yng nghwmni’r hanesydd Hedd Ladd Lewis i ardal Boncath.

Plasdy Cilwendeg

Maen hynafol Colman yn nodi safle Llan hynafol.

 

Eglwys unigryw Capel Colman

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Festri Capel Blaenffos – 7.00y.h.

  Rhaglen 2018
  Medi 12fed – Sgwrs a chwis yng nghwmni Jonathan Rees, Pontgarreg
  Hydref 5ed - Cinio Rhanbarth - Llwyngwair
  Hydref 10fed –Pilates i ddechreuwyr gyda Sarah Edwards
  Tachwedd14eg – Cynllunio a gwneud cardiau gyda Siân Phillips Jones
  Rhagfyr 12fed – Cinio Dathlu'r Aur - Crwst Aberteifi

  2019
  Ionawr 9ed – Sandra Llewellyn, Brynberian - Taith i Nepal
  Chwefror 13eg – Aloe Vera - Meddyginiaeth amgen llesol - Louise Peregrine, Hermon
  Mawrth 4ydd – Gwahoddiad gan gangne Llandudoch
  Ebrill 10fed – Taith lleol hanesyddol yng nghwmni Hedd Ladd Lewis i Blasdy Cilwendeg
  Mai 8fed Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
  Mehefin – Taith i ardal Tregaron

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Davies
  Treweryll, Boncath, Sir Benfro SA37 OJL
  01239 841 579
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730