Cangen Merched y Wawr Blaenffos
Croeso i gangen Merched y Wawr Blaenffos. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhian C Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith ddiddorol Merched y Wawr Blaenffos

Dyma luniau ein taith Mis Ebrill yng nghwmni’r hanesydd Hedd Ladd Lewis i ardal Boncath.

Plasdy Cilwendeg

Maen hynafol Colman yn nodi safle Llan hynafol.

 

Eglwys unigryw Capel Colman

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Man cyfarfod : Festri Capel Blaenffos – 7.00y.h.

Rhaglen 2018
Medi 12fed – Sgwrs a chwis yng nghwmni Jonathan Rees, Pontgarreg
Hydref 5ed - Cinio Rhanbarth - Llwyngwair
Hydref 10fed –Pilates i ddechreuwyr gyda Sarah Edwards
Tachwedd14eg – Cynllunio a gwneud cardiau gyda Siân Phillips Jones
Rhagfyr 12fed – Cinio Dathlu'r Aur - Crwst Aberteifi

2019
Ionawr 9ed – Sandra Llewellyn, Brynberian - Taith i Nepal
Chwefror 13eg – Aloe Vera - Meddyginiaeth amgen llesol - Louise Peregrine, Hermon
Mawrth 4ydd – Gwahoddiad gan gangne Llandudoch
Ebrill 10fed – Taith lleol hanesyddol yng nghwmni Hedd Ladd Lewis i Blasdy Cilwendeg
Mai 8fed Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
Mehefin – Taith i ardal Tregaron

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Davies
Treweryll, Boncath, Sir Benfro SA37 OJL
01239 841 579
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730