Cangen Merched y Wawr Blaenffos
Croeso i gangen Merched y Wawr Blaenffos. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Catrin Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr Blaenffos

Merched y Wawr, Blaenffos

Cafwyd noson hyfryd a chartrefol nos Fercher, Tachwwedd 13 yng nghwmni Siȃn Lewis o Gaswis. Athrawes wrth ei galwedigaeth ond yn wraig fferm brysur yn cyfrannu’n helaeth i’w chymuned yn enwedig gyda’r Ffermwyr Ifainc , yr Eglwys a chôr Y Landsker. Cafwyd amrywiaeth o syniadau am ddanteithion blasus sawrus a melys ar gyfer adeg Y Nadolig. Roedd ganddi’r ddawn o gyflwyno’n hamddenol a di-ffws.I’w chynorthwyo roedd ei merched Celyn a Nia sydd hefyd yn brysur iawn yn y gymuned ac yn ymddiddori mewn coginio.

Diolchodd Rhian i Siȃn a’r merched am noson arbennig. Yn goron ar y cyfan cafwyd cyfle i flasu pob un o’r danteithion gyda phaned wedi ei baratoi gan Eirlys, Helen a Sheila. Rhoddwyd y wobr raffl gan Barbara ac fe’i henillwyd gan Nia oedd wedi bod yn brysur yn helpu ei mam trwy gydol y noson.Ym Mis Rhagfyr byddwn yn ymweld ȃ’r deiliaid yng Nghartre Glyn Nest i gyflwyno rhai o garolau iddynt, brynhawn Mercher, Rhagfyr 11eg.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Festri Capel Blaenffos – 7.00y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  Rhaglen 2019
  Medi 11eg – Cwis yng nghwmni Rhidian Evans, Aberteifi
  Hydref 9fed - Cwiltio - gyda Eirwen Robinson
  Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 13eg - Cogionio - Dan ofal SIan Lewis, Caswis
  Rhagfyr 11eg – Canu carolau yng Nghartref Glyn Nest - Dished a chacen

  2020
  Ionawr 8fed – Delun Gibby, Penbryn - Hanes merched trwy Ffasiwn
  Chwefror 12fed – Tai Ji Quan - Dan arweiniad Claire Skelton, Rosebush
  Mawrth 11eg – Cinio i ddathlu Dydd Gwyl Dewi - Yr Hen Ysgoldy San Clêr
  Ebrill 8fed – Taith Gerdded - Dan arweiniad Geraint Jones, Pontyglasier
  Mai 13eg - Ffotograffiaeth a'r Rhwydwaith Cymdeithas - Dan ofal Catrin Phillips a SeraThomas
  Mehefin – Taith Haf - I'w threfnu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Davies
  Treweryll, Boncath, Sir Benfro SA37 OJL
  01239 841 579
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730