Cangen Merched y Wawr Blaenffos
Croeso i gangen Merched y Wawr Blaenffos. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Catrin Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Blaenffos yn estyn help yn y cyfnod Coronafirws

Mae cangen  Blaenffos wedi cyfrannu £50 tuag at brosiect cymunedol Crymych sy’n creu masgiau ar gyfer gweithwyr allweddol.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Festri Capel Blaenffos – 7.00y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  Rhaglen 2019
  Medi 11eg – Cwis yng nghwmni Rhidian Evans, Aberteifi
  Hydref 9fed - Cwiltio - gyda Eirwen Robinson
  Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 13eg - Cogionio - Dan ofal SIan Lewis, Caswis
  Rhagfyr 11eg – Canu carolau yng Nghartref Glyn Nest - Dished a chacen

  2020
  Ionawr 8fed – Delun Gibby, Penbryn - Hanes merched trwy Ffasiwn
  Chwefror 12fed – Tai Ji Quan - Dan arweiniad Claire Skelton, Rosebush
  Mawrth 11eg – Cinio i ddathlu Dydd Gwyl Dewi - Yr Hen Ysgoldy San Clêr
  Ebrill 8fed – Taith Gerdded - Dan arweiniad Geraint Jones, Pontyglasier
  Mai 13eg - Ffotograffiaeth a'r Rhwydwaith Cymdeithas - Dan ofal Catrin Phillips a SeraThomas
  Mehefin – Taith Haf - I'w threfnu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Hannah Davies
  Dolau Teg, Llwyncelyn, Cilgerran, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 2PE
  01239 614 230
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730