Cangen Merched y Wawr Bodwrog
Croeso i gangen Merched y Wawr Bodwrog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cadi Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bodwrog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bodwrog
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Bodwrog
7 4ydd Nos Fercher y mis

2019
Medi 25 - Croeso ac ymaelodi
Hydref 23 - Gladys Pritchard - taith i Fflandrys
Tachwedd 27 - Glenys Williams - addurno teisen Nadolig
Rhagfyr 1 - Gwasanaeth Carolau - Capel Ifan - 2yh

2020
Ionawr 22 - Norman Evans - emynyddes Dolwar Fach
Chwefror 26 - Dathlu gŵyl Dewi
Mawrth 25 - Ann Jones - Edrica Huws
Ebrill 22 - Annie Williams - Merched yn Gweini
Mai 9 - Gŵyl y Pum Rhanbarth
Mai 16 - Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon
Mai 23 - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin - Gwibdaith - Gerddi Bodnant

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Cadi Roberts
Mynydd Mawr, Llandrygarn, Llannerch-y-medd, YnysMôn LL71 7AH
01248 470 281
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883