Cangen Merched y Wawr Bodwrog
Croeso i gangen Merched y Wawr Bodwrog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cadi Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bodwrog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bodwrog
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Bodwrog
7 4ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 26ain - Croeso, Paned a Phaflofa
Hydref 24ain - Achub Bywyd a Bridio Cobiau gyda Anne Roberts
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 28ain - Clytwaith a Chwiltio gyda Owenna Hughes
Rhagfyr 9fed - Gwasanaeth Carolau am 2.00yp

2019
Ionawr 23ain - Bwyta'n iach gyda Annwen Weightman
Chwefror 27ain - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 27ain - Helyntion Milfeddyg gyda Meurig Evans
Ebrill 24ain - Awgrymiadau Garddio gyda Noel Thomas
Mai 11eg - Gŵyl y Pum Rhanbarth
Mai 18fed - Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon
Mai 22ain - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Cadi Roberts
Mynydd Mawr, Llandrygarn, Llannerch-y-medd, YnysMôn LL71 7AH
01248 470 281
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883