Cangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Myfanwy Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Barti Ddu yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Plannu Cennin Pedr i ddathlu pen blwydd aur Merched y Wawr

Bu Merched y wawr Bro Barti Ddu yn gosod hanner cant o fylbiau cennin pedr ar ochr  y garreg BRO BARTI DDU  yn Casnewydd Bach i  ddathlu pen blwydd Aur  …Darllen mwy  »

Cangen Bro Barti Ddu yn dathlu Dydd Gwyl Dewi

“Nid yw’r felin heno’n Malu yn Nhrefin ym min y mor” Roedd y felin yn malu yng nghaffi “Y FELIN” yn Trefin pan fu James y perchennog yn darparu swper blasus i  …Darllen mwy  »
Man cyfarfod – Hen Ysgol Casnewydd Bach – 7.30 y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 3ydd – Richard Davies
Medi 20fed - Cinio'r Rhanbarth yn Llwyngwair
Hydref 1af - Dal i'w drefnu
Tachwedd 5ed - Anne Morris
Rhagfyr - Ffair Aeaf yn Ysgol Casmael

2020
Ionawr 7fed – Judith Harper
Chwefror 4ydd - Barbara Thorne
Mawrth - Cinio Gŵyl dewi - (dyddiad i’w drefnu)
Ebrill 7fed Ymweld a Derw Glass, Boncath
Mai 7 - Trefnu Rhaglen 2020 - 2021
Mehefin (dyddiad i’w drefnu) – Trip y Llywydd.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Myfanwy Evans
Parcywen, Tufton, Clarbeston Road, Penfro, SA63 4TN
01348 881 271
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730