Cangen Merched y Wawr Bro Cennech

Avatar Lis Fidler

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Parti Pyjamas Grŵp Camu Mlan

Ar fore Mawrth, 9 Mai, aeth aelodau Clwb Cerdded Camu Mlan am dro mewn pyjamas ym Mharc Williams, Casllwchwr. Roedd yr aelodau yn ymateb i gais gan Mudiad Meithrin i  gynnal parti  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cennech yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwibdaith Cangen Bro Cennech

Dyma lun merched Bro Cennech a fuodd ar drip i Senghenydd i ymweld a’r ardd goffa. Lle diddorol dros ben. Cawsom hwyl hefyd yn Llancaeach Fawr, a thraeth Aberafon.

Creu gwisgoedd o bapur newyddion

Dyma lun o fodels Bro Cennech. Buodd aelodau’r gangen wrthi yn creu’r gwisgoedd o bapur newyddion.
Cangen Bro Cennech
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llangennech
7.00 3ydd Nos Iau y mis
Ysgrifennydd: Lis Fidler
Rhif ffôn: 01554 820 298

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Lis Fidler
22 Haulfryn, Bryn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8QL
01554 820 298
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 455
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Yvonne Davies-Grodzicka
Caerfyrddin
01559 362 148
Officer Photo
: