Cangen Merched y Wawr Bro Cennech
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cennech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jayne Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant Cangen Bro Cennech yng Nghystadleuaeth Radi Thomas

Ruth Morgan yn cyflwyno cwpan i Jayne Hughes Cangen Bro Cennech am yr eitem grefft orau yn Noson Cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas Rhanbarth Caerfyrddin.

Bro Cennech yn Dathlu’r Nadolig

Dyma aelodau cangen Bro Cennech yn mwynhau dathliadau’r Nadolig

Cwis Hwyl Cenedlaethol Caerfyrddin

Llongyfarchiadau mawr i Gangen Bro Cennech am ennill y Cwis Hwyl Rhanbarth Caerfyrddin. Dyma Pat Rowlands, ysgrifennydd y rhanbarth a threfnydd y noson yn cyflwyno Tlws Sera i Jayne Hughes,  …Darllen mwy  »

Parti Pyjamas Grŵp Camu Mlan

Ar fore Mawrth, 9 Mai, aeth aelodau Clwb Cerdded Camu Mlan am dro mewn pyjamas ym Mharc Williams, Casllwchwr. Roedd yr aelodau yn ymateb i gais gan Mudiad Meithrin i  gynnal parti  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cennech yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwibdaith Cangen Bro Cennech

Dyma lun merched Bro Cennech a fuodd ar drip i Senghenydd i ymweld a’r ardd goffa. Lle diddorol dros ben. Cawsom hwyl hefyd yn Llancaeach Fawr, a thraeth Aberafon.

Creu gwisgoedd o bapur newyddion

Dyma lun o fodels Bro Cennech. Buodd aelodau’r gangen wrthi yn creu’r gwisgoedd o bapur newyddion.
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

 • Cangen Bro Cennech
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llangennech
  7.00 3ydd Nos Iau y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Jayne Hughes
  27 Heol Maes, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8UH
  01554 821 614
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
  01267 220 478
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737