Cangen Merched y Wawr Bro Cennech
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cennech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jayne Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cwis Hwyl Cenedlaethol Caerfyrddin

Llongyfarchiadau mawr i Gangen Bro Cennech am ennill y Cwis Hwyl Rhanbarth Caerfyrddin.

Y buddugwyr – Mai Jones, Veronica Davies, Linda Sidgwick a Jayne Hughes


Dyma Pat Rowlands, ysgrifennydd y rhanbarth a threfnydd y noson yn cyflwyno Tlws Sera i Jayne Hughes, aelod o’r tîm buddugol ac fe gyflwynir wobr ariannol i Beth Phillips, Llywydd Cangen Bro Cennech yng nghyfarfod rhanbarth Caerfyrddin.

Beth Phillips, Jayne Hughes a Pat Rowlands


Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Bro Cennech
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llangennech
7.00 3ydd Nos Iau y mis

2018
Medi 20fed - Noson Macmillan ac Ymaelodi
Hydref 18fed - Noson yng nghwmni Meinir Howells, Cyflwynydd Ffermio S4C
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 15fed - Noson yng nghwmni Mary Thorley
Rhagfyr 13eg - Dathlu'r Dolig a Chegin Fach y Wlad yn arlwyo

2019
Ionawr 17eg - Cadw Gwenyn gyda Rhodri Owen a Richard Jones
Chwefror 21ain - Noson Gemau
Mawrth 16eg - Cinio'r Llywydd yng Ngwesty'r Cliff
Mawrth 21ain - Cinio Dathlu Gŵyl Ddewi yn Y Plas, Llanelli
Ebrill 6ed - Cwrs Crefft y De
Ebrill 11eg - Noson Goffi yn agored i'r gymuned
Mai 16eg - Noson yng nghwmni'r Prifardd Mererid Hopwood
Mai 18fed - Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon
Mehefin 15fed - Gwibdaith Flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jayne Hughes
27 Heol Maes, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8UH
01554 821 614
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737