Cangen Merched y Wawr Bro Cennech
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cennech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jayne Hughes

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bro Cennech yn Dathlu’r Nadolig

Dyma aelodau cangen Bro Cennech yn mwynhau dathliadau’r Nadolig

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mehefin

 • Cangen Bro Cennech
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llangennech
  7.00 3ydd Nos Iau y mis

  2018
  Medi 20fed - Noson Macmillan ac Ymaelodi
  Hydref 18fed - Noson yng nghwmni Meinir Howells, Cyflwynydd Ffermio S4C
  Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 15fed - Noson yng nghwmni Mary Thorley
  Rhagfyr 13eg - Dathlu'r Dolig a Chegin Fach y Wlad yn arlwyo

  2019
  Ionawr 17eg - Cadw Gwenyn gyda Rhodri Owen a Richard Jones
  Chwefror 21ain - Noson Gemau
  Mawrth 16eg - Cinio'r Llywydd yng Ngwesty'r Cliff
  Mawrth 21ain - Cinio Dathlu Gŵyl Ddewi yn Y Plas, Llanelli
  Ebrill 6ed - Cwrs Crefft y De
  Ebrill 11eg - Noson Goffi yn agored i'r gymuned
  Mai 16eg - Noson yng nghwmni'r Prifardd Mererid Hopwood
  Mai 18fed - Gŵyl Haf, Cyfarfod Blynyddol a Chwaraeon
  Mehefin 15fed - Gwibdaith Flynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Jayne Hughes
  27 Heol Maes, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8UH
  01554 821 614
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737