Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cranogwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol ap Dewi

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bro Cranogwen
Man cyfarfod : Neuadd Goffa Pontgarreg
7.30 Nos Fawrth 1af bob mis

2018
Medi 11eg - Sesiwn Paentio (4-6yh) a Swper yn y Pot Pupur (6:30yh)
Hydref 2il - Sgwrs am brotestiadau gan fenywod gan Sian Prys ap Gwynfor
Tachwedd 6ed - Maes a Phryn gyda Sheila Gilfach
Rhagfyr 4ydd - Creu Lluniau gyda Joanna Jones
Rhagfyr 14eg (Nos Wener) - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Cwis gyda Idris ac Elsie Reynolds
Chwefror 5ed - Sgwrs am Homeopathi
Mawrth 5ed - Cawl Gŵyl Ddewi
Ebrill 2il - Sgwrs am Batagonia gyda Eirian Wyn Lewis
Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol
Mis Mai neu Fehefin - Taith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Carol ap Dewi
Glaslwyn, Blaencelyn, Llandysul, Ceredigion SA44 6EU
01239 654 594
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285