Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cranogwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol ap Dewi

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Bro Cranogwen
Man cyfarfod : Neuadd Goffa Pontgarreg – 7.30 y.h.

Rhaglen 2016 -17
Medi 13 – Ymweld â Gwinllan Llaethlliw a swper yn Llanina.
Hydref 4 – Sgwrs gan Bethan Williams – Cymdeithas yr Iaith.
Tachwedd 1 – Moes a Phryn.
Tachwedd 9 – Ymweld â Changen Y Garreg Wen.
Rhagfyr 16 – Cinio Nadolig yn y Pentre Arms.

2017
Ionawr 3 – Lynda Mula – Romania.
Chwefror 7 – Sgwrs gan Gerwyn Morgan – ‘Downton Abbeys ‘ dyffryn Teifi.
Mawrth 7 – Cawl Gwyl Dewi.
Ebrill 4 – Michael Morgan – Cymorth Cyntaf.
Ebrill 18 neu 25 – Cyfarfod Blynyddol – llyfrau ail-law a bwydydd i’w rhannu.
Mai 5 – Cyngerdd.
Mis Mai neu Fehefin – Taith Ddirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Carol ap Dewi
Glaslwyn, Blaencelyn, Llandysul, Ceredigion SA44 6EU
01239 654 594
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103