Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cranogwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol ap Dewi

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cranogwen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gweld pob cofnod
Cangen Bro Cranogwen - Man cyfarfod : Neuadd Goffa Pontgarreg
7.30 Nos Fawrth 1af bob mis

Rhaglen 2019-2020

2019
3 Medi - Noson o hen luniau, gwin a chawsm yng ngofal Enfys.
1 Hydref - Taith i 'Pumkin Patch: arddangosfa goginio a chinio
5 Tachwedd - Taith i 'Potsian' 4-6yh. - Swper yn y Pot Pupur, Cei Newydd
3 Rhagfyr - Moes a Phryn
13 Rhagfyr - (Gwener) - Cinio Nadolig yn y Pentre Arms

2020
7 Ionawr - Y Theatr Genedlaeathol - Llinos Jones
4 Chwefror - Esgyrn am Oes - Marye Wyvill
3 Mawrth - Cawl Gŵyl Dewi yn y Blue Bell, Cei Newydd
7 Ebrill - Margaret Huws yn dangos dillad (gyda changen y Mwnt a Ffostrasol)
5 Medi - Cyfarfod Blynyddol (a gwerthu llyfrau ail-law, a rhannu bwydydd)
Mis Mai neu Fehefin - Taith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Carol ap Dewi
Glaslwyn, Blaencelyn, Llandysul, Ceredigion SA44 6EU
01239 654 594
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285