Cangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elisabeth Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Cyfeiliog yn Dathlu’r Aur

Merched y Wawr Bro Cyfeiliog, Llanbrynmair yn dathlu pen-blwydd y gangen yn 50 oed Nos Sadwrn, Chwefror 17eg a’r Ganolfan Gymdeithasol wedi ei haddurno i’r achlysur, daeth tyrfa dda o’r  …Darllen mwy  »

Cyflwyno tlws i’r aelod mwyaf teilwng Cangen Bro Cyfeiliog

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) yn cyflwyno Heulwen Parry Jones gyda thlws i’r aelod mwyaf teilwng yn y Gangen 2015/16 yn eu cinio blynyddol ym mis Chwefror 2017.  

Gwibdaith i’r Parc

Bu aelodau o Ferched y Wawr Bro Cyfeiliog yn ymweld â’r Parc, Y Bala yn ystod wythnos yr arddangosfa i Ddathlu’r Aur ar 23ain o Fehefin.

Cyflwyno tlws i Eleri Evans

Dyma lun  o Beti Owen (Llywydd) yn cyflwyno tlws i Eleri Evans am dderbyn y pwyntiau mwyaf yng nghystadlaethau’r mis yn ystod y flwyddyn.

Noson gwneud cardiau

Cynhaliwyd noson yng Nghangen Bro Cyfeiliog gyda Mrs Lydia Jones yn dod i ddangos sut i wneud cardiau ar Fawrth 16eg 2017. Cafwyd llawer o hwyl a phawb yn gwneud  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma ychydig o luniau Dathlu’r Aur, Cangen Bro Cyfeiliog.  Buom yn dathlu mewn cinio Nos Sadwrn, Chwefror 25ain yn y Garth, Pennal.  Dosbarthwyd bagiau’r dathlu i’r aelodau ac fe gafwyd  …Darllen mwy  »

Bro Cyfeiliog yn Ennill Cystadleuaeth y Rhaglen Orau

Dyma lun o Llinos Jones, aelod o Gangen Bro Cyfeiliog (ac aelod o Glwb Gwawr Glyndwr) a enillodd wobr y Rhaglen Orau.  Llinos sydd yn cynllunio a dylunio’r rhaglen ar  …Darllen mwy  »

Tlws i’r Aelod Mwyaf Teilwng

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) Cangen Bro Cyfeiliog o Ferched y Wawr yn cyflwyno Catherine Davies gyda Tlws i’r Aelod mwyaf Teilwng yn ei cinio blynyddol yn y Dyffryn,  …Darllen mwy  »

Craig Duggan yn sôn am ei waith fel newyddiadurwr

Cyflwyno tlysau i Heulwen a Margaret

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) yn cyflwyno Heulwen Jones a Margaret Davies gyda tlysau am ennill pwyntiau mwyaf y flwyddyn yng nghystadlaethau’r mis.
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Cangen Bro Cyfeiliog
  Rhanbarth Maldwyn Powys
  Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llanbrynmair
  7.15 3ydd Nos Iau y mis

  Medi 20
  Tegid a Meinir Jones 'Cwis Hwyl'
  Hydref 18
  Gwilym ac Ann Fychan 'Dywediadau a hanes Bro Cyfeiliog'
  Tachwedd 2
  Swper y Cynhaeaf gyda Bois y Fro
  Rhagfyr 9
  Gwasanaeth Nadolig
  Ionawr 17
  Liz Fenwick 'Dylunio / Darlunio'
  Chwefror 21
  Ann Breese 'Dangos ei gwaith llaw'
  Mawrth 21
  Margaret Jones 'Ei gwaith fel nyrs'
  Ebrill 18
  Heulwen Davies 'Mam - Croeso i'r Clwb'
  Mai 16
  Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 22
  Trip i'r Ysgwrn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elisabeth Jones
  Sŵn yr Iaen, Llanbrynmair, Powys SY19 7AB
  01650 521 812
  Officer Photo
  Llywydd:
  Beti Owen
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Heulwen Jones
  Officer Photo
  Llywydd:
  Marian James
  10 Myrtle Drive, Trallwng, Powys SY21 7HZ
  01738 553 579
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mary Steele
  Eirianfa, Llanfair careinion, Powys SY21 0SP
  01938 810 048
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883