Cangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog
Croeso i gangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Catherine Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Bro Cyfeiliog yn Dathlu’r Aur

Merched y Wawr Bro Cyfeiliog, Llanbrynmair yn dathlu pen-blwydd y gangen yn 50 oed Nos Sadwrn, Chwefror 17eg a’r Ganolfan Gymdeithasol wedi ei haddurno i’r achlysur, daeth tyrfa dda o’r  …Darllen mwy  »

Cyflwyno tlws i’r aelod mwyaf teilwng Cangen Bro Cyfeiliog

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) yn cyflwyno Heulwen Parry Jones gyda thlws i’r aelod mwyaf teilwng yn y Gangen 2015/16 yn eu cinio blynyddol ym mis Chwefror 2017.  

Gwibdaith i’r Parc

Bu aelodau o Ferched y Wawr Bro Cyfeiliog yn ymweld â’r Parc, Y Bala yn ystod wythnos yr arddangosfa i Ddathlu’r Aur ar 23ain o Fehefin.

Cyflwyno tlws i Eleri Evans

Dyma lun  o Beti Owen (Llywydd) yn cyflwyno tlws i Eleri Evans am dderbyn y pwyntiau mwyaf yng nghystadlaethau’r mis yn ystod y flwyddyn.

Noson gwneud cardiau

Cynhaliwyd noson yng Nghangen Bro Cyfeiliog gyda Mrs Lydia Jones yn dod i ddangos sut i wneud cardiau ar Fawrth 16eg 2017. Cafwyd llawer o hwyl a phawb yn gwneud  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma ychydig o luniau Dathlu’r Aur, Cangen Bro Cyfeiliog.  Buom yn dathlu mewn cinio Nos Sadwrn, Chwefror 25ain yn y Garth, Pennal.  Dosbarthwyd bagiau’r dathlu i’r aelodau ac fe gafwyd  …Darllen mwy  »

Bro Cyfeiliog yn Ennill Cystadleuaeth y Rhaglen Orau

Dyma lun o Llinos Jones, aelod o Gangen Bro Cyfeiliog (ac aelod o Glwb Gwawr Glyndwr) a enillodd wobr y Rhaglen Orau.  Llinos sydd yn cynllunio a dylunio’r rhaglen ar  …Darllen mwy  »

Tlws i’r Aelod Mwyaf Teilwng

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) Cangen Bro Cyfeiliog o Ferched y Wawr yn cyflwyno Catherine Davies gyda Tlws i’r Aelod mwyaf Teilwng yn ei cinio blynyddol yn y Dyffryn,  …Darllen mwy  »

Craig Duggan yn sôn am ei waith fel newyddiadurwr

Cyflwyno tlysau i Heulwen a Margaret

Dyma lun o Margaret Jones (Llywydd) yn cyflwyno Heulwen Jones a Margaret Davies gyda tlysau am ennill pwyntiau mwyaf y flwyddyn yng nghystadlaethau’r mis.
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

 • Cangen Bro Cyfeiliog
  Rhanbarth Maldwyn Powys
  Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Llanbrynmair
  7.15 3ydd Nos Iau y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Davies
  Gilwern, Llanbrynmair, Powys SY19 7DY
  01650 521 581
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Y Drenewydd, Powys SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883